Slovensko: Historický kalendár na 16. februára

TASR, 16. februára 2018 6:11

Piatok 16. februára 2018. Je to siedmy pracovný týždeň a 47. deň roka 2018. Do konca roka zostáva 318 dní.

Foto:TASR


Bratislava 15. februára (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI


1801 - Narodil sa v Bratislave uhorský orientalista, filológ, prekladateľ a básnik JÁN ŠTEFAN TAMAŠKO. Zomrel 26.1.1881.

1812 - Narodil sa v Prešove národohospodár a konzervatívny politik EMIL DEŽÖFI. Bol iniciátorom zrušenia urbárskych povinností, zaslúžil sa o obnovenie činnosti Uhorskej akadémie a založenie Pozemkového úverového ústavu. Zomrel 10.1.1866.

1844 - Narodil sa v dnešnej Brezovej pod Bradlom hudobný skladateľ ŠTEFAN FAJNOR. Zomrel 26.4.1909.

1868 - Zomrel v Istanbule (dnes Turecko) náčelník policajných síl Osmanskej ríše plukovník MEHMED BEJ, pôvodným menom JÁN BANĎA. Narodil sa 2.12.1817 v obci Opoj.

1907 - Narodil sa v Hybiach prozaik, literárny kritik, publicista, elektrotechnický inžinier, vysokoškolský pedagóg a rozhlasový pracovník DOBROSLAV CHROBÁK, popredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy. Je autorom známeho románu Drak sa vracia, ktorý bol aj úspešne sfilmovaný. Zomrel 16.5.1951.

1908 - Zomrel v Martine katolícky kňaz, historik, botanik, archeológ, publicista a etnograf ANDREJ KMEŤ, organizátor národného vedeckého života a výskumu. Bol zakladajúcim členom a prvým predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. K jeho najvýznamnejším prácam patrí Veleba Sitna (snaha o vedecké spracovanie prírody, histórie a ľudovej kultúry danej oblasti) a najcennejším výsledkom jeho botanickej činnosti je herbár, ktorý je významný aj zo stredoeurópskeho hľadiska. Narodil sa 19.11.1841.

- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši literárny historik a kritik MILAN PIŠÚT. Zomrel 8.5.1984.

1923 - Narodila sa v Liptovskej Teplej spisovateľka, redaktorka, pedagogička a prekladateľka ANNA DEVEČKOVÁ. Zomrela 6.11.1987.

1936 - Narodil sa v Bratislave herec LEOPOLD HAVERL, člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Zomrel 5.2.2016.

1968 - Narodil sa v Zlatých Moravciach herec, divadelný režisér, hudobný skladateľ PETER MANKOVECKÝ. Zomrel (spáchal samovraždu) 2.5.2013.


SLOVENSKO - UDALOSTI


1573 - Kráľ Maximilián II. vydal lesný poriadok pre stredoslovenské banské mestá a panstvá v ich obvode.

1662 - Kráľ Leopold I. nariadil trojzmennú prevádzku práce v baniach.

1699 - Kráľ Leopold I. potvrdil vytvorenie cirkevnej únie a udelil gréckokatolíckym kňazom rovnaké práva, aké mali katolícki kňazi.

1852 - V Banskej Štiavnici vypukla vzbura baníkov.

2008 - V mestskej hale v Prešove sa uskutočnila vysviacka prvého bratislavského gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka.

2010 - Slovenská biatlonistka ruského pôvodu Anastasia Kuzminová získala na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2010 v kanadskom Vancouveri striebornú medailu v stíhacích pretekoch na 10 km.

- Na historicky prvú návštevu Slovenska prišiel vtedajší minister zahraničných vecí Austrálie Stephen Smith.

2011 - Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko po roku skončil vo funkcii slovenského veľvyslanca pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD). V roku 2012 sa stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

2015 - Slovenská republika (SR) sa oficiálne stala členom Európskej vesmírnej agentúry (European Space Agency - ESA).

2017 - Riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová sa stala víťazkou prestížnej Ceny Michela Batissa za rok 2017, ktorá je udeľovaná najlepším svetovým manažérom biosférických rezervácií Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO).


Téma TASR