Slovensko: Historický kalendár na 14. mája

TASR, 14. mája 2018 6:53

Pondelok 14. mája 2018. Je to dvadsiaty pracovný týždeň a 134. deň roka 2018.

Foto:TASR


Bratislava 14. mája (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1821 - Narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 25. máj) v Bratislave geológ, hydrogeológ, paleontológ a banský inžinier VILIAM ŽIGMONDY (Zsigmondy), expert v hlbinnom vŕtaní a hĺbení artézskych studní, ktorý sa pričinil o nájdenie ložísk uhlia v Uhorsku. Zomrel 21.12.1888.

1897 - Narodil sa v Kovarciach sakrálny maliar a reštaurátor EUGEN PETRIKOVIČ, ktorý sa zaslúžil aj o rozvoj ochotníckeho divadla. Zomrel 19.9.1963.

1907 - Narodila sa v Bytči operná speváčka (alt) a pedagogička JANKA GABČOVÁ-KAMASOVÁ, jedna z prvých sólistiek Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Zomrela 26.4.1999.

- Narodil sa v Holíči príslušník tretej vlny povojnovej emigrácie, jeden z tvorcov novej ekonomickej a finančnej politiky a odborný publicista EUGEN LÖBL, spoluzakladateľ a niekdajší podpredseda Svetového kongresu Slovákov. Zomrel 8.8.1987.

1931 - Narodil sa v Točnici akademik Slovenskej akadémie vied (SAV) vo vednom odbore pedológia, vysokoškolský pedagóg a diplomat JURAJ HRAŠKO, zakladateľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave.

1948 - Narodil sa v Širkovciach známy klimatológ, profesor MILAN LAPIN.

1954 - Narodil sa v Buziciach (dnes časť obce Valaliky) herec FRANTIŠEK VÝROSTKO člen a riaditeľ Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine.

1963 - Narodila sa v Stropkove speváčka slovenskej pop scény BEÁTA DUBASOVÁ.

- Narodila sa v Nových Zámkoch právnička a verejná ochrankyňa práv MÁRIA PATAKYOVÁ. Do funkcie ombudsmanky - verejnej ochrankyne práv bola menovaná 29. marca 2017.

1984 - Narodila sa v Trnave najúspešnejšia slovenská reprezentantka v bikrose MICHAELA ŠKRABÁKOVÁ, držiteľka štyroch titulov majsterky Európy v bikrose a vicemajsterka sveta. Zomrela (pri autonehode) 19.4.1996.

SLOVENSKO - UDALOSTI

1708 - Trenčín postihol rozsiahly požiar. Zhorel kláštor, jezuitský kostol a takmer všetky domy v meste.

1907 - V Bratislave začalo premietať prvé stále kino Fidélio, ktoré v roku 1911 premenovali na kino Uránia. Ďalšieho premenovania sa dočkalo v roku 1945, kedy dostalo meno Hviezda a napokon zaniklo v roku 2008.

1921 - V pražskom Obecnom dome na Karlíne sa začal trojdňový ustanovujúci zjazd Komunistickej strany Československa (KSČ).

1954 - Na základe iniciatívy Povereníctva školstva a miestnych organizátorov bola vyhlásená 1. celoslovenská súťaž žiakov jedenásťročných a pedagogických škôl v recitácii a umeleckom čítaní, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne. V roku 1955 už pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

1990 - Zakladateľka rehoľného rádu Kongregácie misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier (1979) Matka Tereza navštívila slovenské mesto Čadca.

2007 - Polícia oznámila, že študentka Hedviga Malinová (dnes Hedviga Malinová-Žáková) bude obvinená z krivej výpovede. Hedvigu Malinovú podľa jej tvrdení prepadli v Nitre 25.8.2006 dvaja holohlaví mladíci, surovo ju dokopali a okradli. Na košeľu jej napísali protimaďarské heslá. Stalo sa tak, keď kráčala na skúšku na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (GP SR) podal na Hedvigu Malinovú-Žákovú obžalobu až 2. apríla 2014. Okresný súd v Nitre žalobu v decembri 2015 odmietol pre porušenie práva na obhajobu. GP SR mala podľa súdu zabezpečiť preklad obžaloby do maďarského jazyka, pretože Malinová-Žáková je od roku 2013 maďarskou štátnou občiankou. Dňa 17.3.2016 vtedajší minister spravodlivosti Tomáš Borec vyslovil súhlas s odovzdaním kauzy do Maďarska.

2009 - Európska komisia (EK) oznámila, že sa rozhodla predviesť Slovensko pred Európsky súdny dvor za to, že si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z európskej legislatívy o vnútornom trhu s elektrickou energiou a nezabezpečilo nediskriminačný prístup k prenosovej sieti.Téma TASR