Slovensko: Historický kalendár na 13. novembra

TASR, 13. novembra 2018 6:40

Utorok 13. novembra 2018. Je to štyridsiaty šiesty pracovný týždeň a 317. deň roka 2018.

Foto:TASR


Bratislava 13. novembra (TASR) -


SLOVENSKO - OSOBNOSTI


1905 - Narodil sa v Banskej Štiavnici vedec v oblasti mechaniky a profesor na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave JÁN GONDA, autor viacerých odborných publikácií či vysokoškolských učebníc. Zomrel 16.7.1993.

1906 - Narodila sa v Barchove (dnes Česko) slovenská herečka a astrologička VILMA JAMNICKÁ. Zomrela 12.8.2008 v Bratislave. 1912 - Narodil sa v Komárne lekár VILIAM THURZO, zakladateľ onkologického výskumu na Slovensku. Zomrel 2.3.1984.

1933 - Zomrel v Prahe (dnes Česko) evanjelický kňaz, literárny kritik a historik PAVOL BUJNÁK, ktorý okrem iného bol redaktorom prvej modernej slovenskej všeobecnej encyklopédie - trojzväzkového Slovenského náučného slovníka. Narodil sa 26.4.1882 (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 23. apríl) v Dolnom Kubíne.

1947 - Narodil sa v Cejkove futbalista a tréner JÁN PIVARNÍK, ktorý sa v roku 1976 ako československý reprezentant stal majstrom Európy.

1950 - Narodil sa v Trnave bývalý futbalista, futbalový tréner DUŠAN RADOLSKÝ.

1953 - Narodil sa v Bratislave básnik, publicista, redaktor (Dotyky, Romboid) a univerzitný pedagóg IGOR HOCHEL, autor básnických zbierok Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie alebo Kôra nežne praská.

2008 - Zomrel v Poprade zbormajster, dirigent, hudobný pedagóg a dlhoročný riaditeľ Štátneho komorného orchestra (ŠKO) v Žiline JOZEF BÚDA. Stál tiež pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline, ktorý vznikol v roku 1991 a patrí k ojedinelým festivalom pre mladých umelcov v Európe. Narodil sa 22.9.1938.

SLOVENSKO - UDALOSTI

1635 - Slávnostne otvorili Trnavskú univerzitu, ktorú založil ostrihomský arcibiskup a kardinál Peter Pázmaň.

1988 - Univerzita v Bologni udelila Alexandrovi Dubčekovi čestný doktorát za snahu o demokratizáciu socializmu v Československu v roku 1968. Na odovzdávaní sa zúčastnil aj samotný Dubček, ktorému komunistická moc po veľkých prieťahoch udelila vycestovaciu doložku. O udalosti informovali mnohé svetové média okrem československých.

1992 - Federálne zhromaždenie (FZ) Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) schválilo Ústavný zákon č. 541/1992 o delení majetku ČSFR.

2006 - Po spoločnom postoji prezidentov a premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vyjadrili v Košiciach spoločnú vôľu vstúpiť do Schengenského priestoru v pôvodnom termíne v októbri 2007 aj vtedajší predsedovia parlamentov krajín V4 (Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovenská republika).Téma TASR