Slovensko: Historický kalendár na 13. novembra

TASR, 13. novembra 2017 6:51

Pondelok - 13. novembra 2017. Je to štyridsiaty šiesty pracovný týždeň a 317. deň v roku 2017.

Foto:TASR


Bratislava 13. novembra (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1905 - Narodil sa v Banskej Štiavnici vedec v oblasti mechaniky a profesor na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave JÁN GONDA, autor viacerých odborných publikácií či vysokoškolských učebníc. Zomrel 16.7.1993.

1906 - Narodila sa v Barchove (dnes Česko) slovenská herečka a astrologička VILMA JAMNICKÁ. Zomrela 12.8.2008 v Bratislave.

1912 - Narodil sa v Komárne lekár VILIAM THURZO, zakladateľ onkologického výskumu na Slovensku. Zomrel 2.3.1984.

1947 - Narodil sa v Cejkove futbalista a tréner JÁN PIVARNÍK, ktorý sa v roku 1976 ako československý reprezentant stal majstrom Európy.

1950 - Narodil sa v Trnave bývalý futbalista, futbalový tréner DUŠAN RADOLSKÝ.

1953 - Narodil sa v Bratislave básnik, publicista, redaktor (Dotyky, Romboid) a univerzitný pedagóg IGOR HOCHEL, autor básnických zbierok Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie alebo Kôra nežne praská.

1997 - Zomrel v Bratislave maliar a pedagóg JÁN ŽELIBSKÝ, ktorý pôsobil aj ako profesor a rektor bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). Narodil sa 24.11.1907.

SLOVENSKO - UDALOSTI


1635 - Slávnostne otvorili Trnavskú univerzitu, ktorú založil ostrihomský arcibiskup a kardinál Peter Pázmaň.

1988 - Univerzita v talianskej Bologni udelila Alexandrovi Dubčekovi čestný doktorát za snahu o demokratizáciu socializmu v Československu v roku 1968. Na odovzdávaní sa zúčastnil aj samotný Dubček, ktorému komunistická moc po veľkých prieťahoch udelila vycestovaciu doložku. O udalosti informovali mnohé svetové média okrem československých.Téma TASR