Slovensko: Historický kalendár na 11. novembra

TASR, 11. novembra 2018 6:22

Nedeľa 11. novembra 2018. Je to štyridsiaty piaty pracovný týždeň a 315. deň roka 2018.

Foto:TASR


Bratislava 11. novembra (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1712 - Narodil sa v Czarnom Dunajci (dnes Poľsko) spisovateľ a básnik HUGOLÍN GAVLOVIČ, autor významného slovenského barokového poetického diela Valaská škola mravúv stodola. Zomrel 4.6.1787 v Horovciach.

1856 - Narodil sa v Krompachoch novinár a podnikateľ JANKO SLOVENSKÝ, priekopník krajanskej tlače v USA. Vydával napríklad Amerikánsko-slovenské noviny (Amerikanszko-Szlovenszke Novini, vychádzali v spišsko-šarišskom nárečí), ktoré sa stali najrozšírenejším slovenským periodikom v USA. Zomrel (spáchal samovraždu) 10.8.1900.

1873 - Narodil sa v Košariskách evanjelický kňaz, publicista IGOR BRANISLAV ŠTEFÁNIK, ktorý sa zaslúžil o národné povedomie dolnozemských Slovákov. Bol starším bratom Milana Rastislava Štefánika. Zomrel 25.4.1940.

1930 - Narodil sa v Tekovských Lužanoch maliar MILAN LALUHA, v ktorého diele rezonujú témy ako krajina, príroda či dedinský človek, ale ako protipól aj ženské akty, autoportréty a obľúbené zátišia s fľašami. Ako člen Skupiny Mikuláša Galandu začal vo svojej tvorbe programovo rozvíjať princípy klasickej moderny a neomoderny. Vytvoril si tzv. laluhovskú formulu obrazu a obraz vytváral z hranatých a zaoblených tvarov (kubusov), ktoré oživil žiarivými farbami. Zomrel 10.11.2013.

1979 - Narodil sa v Banskej Bystrici herec JÁN KOLENÍK, člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.

1980 - Narodil sa v obci Nižná ekonóm, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) MARTIN FILKO. Zomrel (utopil sa v Dunaji) 28.3.2016 v Bratislave.


SLOVENSKO - UDALOSTI


1604 - Vodca protihabsburského povstania Štefan Bočkaj slávnostne vtiahol do Košíc.

1605 - Veľkovezír Lalla Mehmet (Lala Mohamed) v Pešti (od roku 1873 súčasť Budapešti, dnes Maďarsko) vymenoval Štefana Bočkaja za uhorského kráľa a odovzdal mu aj kráľovskú korunu. Bočkaj však korunu prijal iba ako dar a titul kráľa neužíval.

1606 - Pri ústí rieky Žitavy uzavreli Osmanská ríša a Habsburgovci mierovú zmluvu (Žitavský mier).

1847 - Začalo sa v dnešnej Bratislave zasadanie posledného uhorského stavovského snemu, na ktorom sa zúčastnil aj Ľudovít Štúr.

1918 - Rakúsko-uhorský cisár Karol I. abdikoval, čím formálne zanikla rakúsko-uhorská monarchia.

1938 - Maďarské hortyovské vojská obsadili Košice.

2000 - Uskutočnilo sa referendum o predčasných parlamentných voľbách v Slovenskej republike (SR). Účasť neprekročila 50 percent oprávnených voličov, preto bolo referendum neplatné.
Téma TASR