Skladateľ Jozef Malovec je spätý s elektroakustickou tvorbou v SR

TASR, 7. októbra 2013 6:42

Skúmal možnosti technických médií a prispel k rozšíreniu zvukovej palety použiteľnej v hudbe.

JOZEF MALOVEC, IRIS SZEGHY, PAVOL MALOVEC, VLADIMÍR BOKES Foto: http://www.hc.sk/
Bratislava 7. októbra (TASR) – Skladateľ Jozef Malovec je jednou z najvýraznejších osobností modernej slovenskej hudby. Jeho meno je úzko späté so začiatkami elektroakustickej tvorby na Slovensku. Skúmal možnosti technických médií a prispel k rozšíreniu zvukovej palety použiteľnej v hudbe. V pondelok 7. októbra uplynie od jeho úmrtia 15 rokov.

Tvorbu Jozefa Malovca charakterizuje využívanie princípu koláže, komplementárnosť výrazových prostriedkov, ako je spontánnosť, racionalita, citát, vážnosť, irónia, vtip. V jeho hudobnom diele možno badať skĺbenie dodekafónie a tonality.

Jozef Malovec sa narodil 24. marca 1933 v Hurbanove. Súkromne študoval skladbu u Jána Zimmera, v štúdiu pokračoval u Alexandra Moyzesa na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave a Akadémii múzických umení (AMU) v Prahe u Jaroslava Řídkeho a Vladimíra Sommera.

Popri skladateľskej činnosti pôsobil v Slovenskom rozhlase ako redaktor, dramaturg a riadiaci pracovník. V 60. rokoch 20. storočia sa okrem založenia súboru Nová hudba podieľal aj na vzniku Elektroakustického štúdia vtedajšieho Československého rozhlasu v Bratislave.

Bol autorom desiatok komorných diel - sonát a poém, ako aj vokálno-inštrumentálnych diel a orchestrálnych skladieb. Skladal aj scénickú a filmovú hudbu, hudbu k básnickým cyklom a pracoval na úpravách ľudových piesní. Je autorom prvej autonómnej elektroakustickej skladby na Slovensku - Orthogenesis (1966-1968), ktorá v roku 1969 získala 3. miesto vo finále svetovej súťaže v Darmouth College Hanover (New Hampshire, USA).

Komponoval aj hudbu k poézii na texty básní svojej manželky, Heleny Malovcovej (Hudba pre bas a komorný orchester, 1977). Okrem experimentálnej hudobnej tvorby vytvoril hudbu k mnohým dokumentárnym i hraným filmom, napríklad Balada v dreve (1966), Obrazy starého sveta (1972), animované filmy Viktora Kubala.

V roku 1968 mu udelili Cenu československej hudobnej kritiky za elektronickú kompozíciu. V roku 1980 dostal Cenu Zväzu slovenských skladateľov. V roku 1989 mu bol pridelený titul zaslúžilý umelec. V marci 1998 mu vtedajší minister kultúry SR Ivan Hudec odovzdal Poctu ministra kultúry SR. Ocenenie získal za hľadanie hĺbok posolstva modernej slovenskej hudby.

Hudobný skladateľ Jozef Malovec zomrel 7. októbra 1998 v Bratislave vo veku 65 rokov.
Téma TASR