Robert William Seton-Watson bojoval za práva slovenského národa

TASR, 20. augusta 2014 7:45

Politológ a historik Robert Seton-Watson považoval Maďarov za úžasný slobodomyseľný národ. Jeho presvedčenie zmenili až slovenskí národovci.

Robert William Seton-Watson Foto: wikipedia.org


Londýn/Bratislava 20. augusta (TASR) – Britský historik, politológ a politik Robert William Seton-Watson sa narodil 20. augusta pred 135 rokmi.

Liberálne zmýšľajúci historik známy tiež pod pseudonymom Scotus Viator sa stal najuznávanejším anglicky hovoriacim odborníkom na národnostné pomery v Uhorsku. Počas prvej svetovej vojny významne podporoval československý zahraničný odboj a program vytvorenia samostatného Československa.

Robert William Seton-Watson sa narodil 20. augusta 1879 v Londýne do rodiny škótskeho pôvodu. Stredoškolské vzdelanie nadobudol v starobylom kolégiu v meste Winchester, ktoré bolo jedným z najprestížnejších anglických vzdelávacích zariadení. Titul bakalár získal mladý Seton-Watson po štvorročnom štúdiu histórie na univerzite v Oxforde.

Ďalšie vzdelanie v oblasti politických vied a filozofie získal na univerzitách v nemeckom Berlíne a v škótskom Edinburgu, neskôr študoval na slávnej parížskej Sorbonne vo Francúzsku a nakoniec na rakúskej viedenskej univerzite. Už v dobe viedenských štúdií sa budúci expert ministerstva zahraničných vecí pre strednú Európu a Balkán začal zaujímať o dejiny východnej časti rakúsko-uhorskej monarchie.

Jeho sympatie si pôvodne získalo Maďarsko, ktoré ho okúzlilo svojou históriou. Počas trojmesačnej študijnej cesty sa stretol s poprednými maďarskými politikmi a osobnosťami a maďarský národ vnímal ako slobodomyseľný, tolerantný a liberálny. V tom čase Seton-Watson vyjadril názor, že Rakúsko-Uhorsko je rozhodujúcou mocenskou oporou strednej Európy proti Nemecku a jeho stabilitu treba podporovať.

Jedným z prelomových momentov v nazeraní na slovenskú otázku sa pre anglického historika stalo jeho zoznámenie s mladým Slovákom Antonom Štefánkom. Jeho názory o národnostných pomeroch sa od tých Seton-Watsonových výrazne líšili. "Dnes si s úsmevom spomínam na svoje pocity silného odporu a nedôverčivosti, s ktorými som prvýkrát počúval slovenského národovca. Spomínam to len preto, aby som ukázal, že pri mojej prvej návšteve Uhorska som bol pevným stúpencom Maďarov a len vďaka ich neustálemu používaniu výhovoriek a klamstiev sa moja viera v ich spravodlivosť otriasla," spomínal po rokoch Robert William Seton-Watson.

Anton Štefánek ich stretnutia opísal slovami "Zoznámil som sa so Setonom a sedával s ním presviedčajúc a poučujúc ho o našich pomeroch. A mladý Angličan s okuliarmi a fúzikmi pristrihnutými po slovensky ticho počúval. Celé hodiny nepovedal ani slova. A keď som udychčaný, ustatý od samého hovoru a dakedy i rozčúlený jeho ľadovou chladnosťou v hovore zastal, krútil hlavou a slabým hlasom mi odvetil: "To je nemožné, tomu neverím."

Seton-Watson sa chcel na vlastné oči presvedčiť o realite, a tak sa rozhodol osobne navštíviť slovenské územie. Počas cesty sa zoznámil a rozprával s mnohými významnými Slovákmi, napríklad s Pavlom Orsághom Hviezdoslavom, Vavrom Šrobárom či Svetozárom Hurbanom Vajanským. Ich výpovede o potláčaní národných práv Slovákov ho presvedčili. Empatický politológ tak na základe získaných faktov a skutočností svoj pôvodný názor o maďarskej veľmoci zmenil. Robert William Seton-Watson sa stal sympatizantom Slovákov a svoj postoj jednoznačne prejavil v knihe s názvom Racial Problems in Hungary.

Počas prvej svetovej vojny, keď pôsobil ako expert britského ministerstva zahraničia pre strednú Európu a Balkán výrazne podporoval vznik Československa. Úzko spolupracoval s T. G. Masarykom, ktorému sprostredkovával stretnutia s poprednými politickými osobnosťami. V roku 1916 založil a neskôr aj redigoval politický týždenník The New Europe zaoberajúci sa riešením národnostných a politických otázok strednej a juhovýchodnej Európy. Od roku 1922 Robert William Seton-Watson prednášal stredoeurópske dejiny na Škole slovanských štúdií pri londýnskej King's College a vydával časopis Slavonic Review. Slovenskej otázke v rámci ČSR venoval štúdie Nové Slovensko a Slovensko kedysi a teraz. V roku 1928 mu senát univerzity Komenského udelil pamätnú medailu a diplom.

Veľký stúpenec československej samostatnosti zomrel 25. júla 1951 v britskom meste Skye vo veku 71 rokov. Slováci mu na znak úcty a vďaky za pomoc v roku 1937 odhalili na budove ružomberskej mestskej radnice pamätnú bustu. Robert William Seton-Watson bol osobnosťou, ktorá významne prispela k zastaveniu maďarizácie Slovákov a zachránila ich identitu.

Zdroje: http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf, http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-robert-will iam-setonwatson--615729, http://www.ruzomberok.sk/sk/mesto/ruzomberok/osobnosti/robert-william -seton-watson

Téma TASR