Robert Owen patril k zakladateľom moderného socialistického myslenia

TASR, 17. novembra 2018 7:21

Priemyselník, mysliteľ a sociálny reformátor Owen sa ako manažér a spoluvlastník viacerých výrobných podnikov pokúšal humanizovať podmienky v britských továrňach.

Bratislava 17. novembra (SkolskyServis.sk) - Významný britský utopický socialista Robert Owen patril k zakladateľom moderného socialistického myslenia Marxisti ho nazvali utopickým socialistom, pretože nebol stúpencom revolučného triedneho boja. Priemyselník, mysliteľ a sociálny reformátor Owen sa ako manažér a spoluvlastník viacerých výrobných podnikov pokúšal humanizovať podmienky v britských továrňach. Medzi iným vytváral vhodné prostredie pre robotníkov, skrátil dĺžku pracovnej doby a zmenil pohľad na detskú pracovnú silu.
Robert Owen (* 14. máj 1771, Newtown, Wales – † 17. november 1858, Newtown, Wales) bol anglický podnikateľ a utopický socialista. Foto: Wikipedia

Robert Owen sa narodil 14. mája 1771 vo waleskom Newtowne v Británii. Svoje vzdelanie mal ukončiť už v desiatich rokoch, kedy začal pracovať ako predavač v obchodnom podniku. Už v mladom veku sa u neho údajne začali prejavovať organizátorské sklony a manažérske zručnosti a tak bol zakrátko manažérom textilnej továrne. Sobášom s dcérou majiteľa ďalšej veľkej textilnej továrne sa z neho stal jej spoluvlastník, čo mu umožnilo pustiť sa do zlepšovania životných i pracovných podmienok robotníkov. Po roku 1817 začal Owen realizovať svoje myšlienky o novom sociálnom systéme založenom na princípoch jednoty a spolupráce, ktorý zaistí blahobyt ľudstva. Socialistickú spoločnosť si predstavoval ako federáciu družstevných osád chápaných ako výrobno-spotrebné jednotky s počtom dvoch až troch tisíc členov usporiadaných na princípe rodiny. Domnieval sa, že zdrojom všetkého bohatstva je manuálna práca avšak iba za predpokladu, že bude správne vedená a riadená. V tomto prípade vzrastie jej cena natoľko, že robotníkom umožní žiť v pohodlí. Zároveň cena práce nikdy neklesne a to ani v prípade akéhokoľvek nárastu počtu obyvateľov a pracovných síl. Za najväčších nepriateľov ľudského rodu považoval súkromné vlastníctvo, peniaze a náboženstvo. Ako riaditeľ textilnej továrne zriadil pri nej vzorovú továrenskú osadu, v ktorej vychovával robotníkov k udržaniu morálky, zdravia a mravnosti. Založil škôlky pre deti zamestnancov, zaistil im bývanie, ošatenie a pravidelné stravovanie, upravil pracovnú dobu, do svojej továrne nepúšťal deti mladšie ako desať rokov a zriadil aj nemocenské penzijné fondy. V roku 1824 Robert Owen odišiel do Spojených štátov amerických, kde o rok neskôr z jeho iniciatívny vznikla komunistická kolónia nazvaná New Harmony. Tento pokus, rovnako ako založenie výmennej banky v britskom Londýne za účelom odstránenia peňažného systému (1923), sa však skončil neúspechom. Charakter utopistu mu dala jeho neskoršia novinárska a spisovateľská činnosť. Veľký problém doby videl v pokroku technických vied, v skutočnosti, že vzrast mechanických síl prerástol ľudskej spoločnosti cez hlavu. Napriek nezdarom pri rozsiahlom zavádzaní socialistických opatrení ostal Owen verný svojim myšlienkam, ktoré mali výrazný vplyv nielen na neskoršie socialistické myslenie, ale tiež na praktickú hospodársku politiku. Slávny Karl Marx dokonca poznamenal, že utopistické myšlienky, za ktoré sa Owenovi vysmievali, boli potom obsiahnuté v každom továrenskom zákone. Robert Owen zomrel 17. novembra 1858 vo svojom rodnom meste Newtown.

Téma TASR