Prvá Slovenka Devečková získala pred 100 rokmi doktorát na Sorbonne

TASR, 13. apríla 2013 8:13

Na parížskej starobylej univerzite obhájila Helena Turcerová-Devečková doktorskú prácu o Ľudovítovi Štúrovi.

Slovany/Bratislava 13. apríla (TASR) – Sto rokov uplynie v sobotu 13. apríla od promócie prvej Slovenky na francúzskej univerzite Sorbonne. Na parížskej starobylej univerzite obhájila Helena Turcerová-Devečková doktorskú prácu o Ľudovítovi Štúrovi.

Úspešná slovenská vysokoškolsky vzdelaná žena sa narodila v Slovanoch 18. februára 1886. Chodila do francúzskej školy v ruskej Moskve, po jej skončení a ročnej prestávke odišla k príbuzným do Varšavy (Poľsko), aby sa zdokonalila v poľštine. V roku 1905 začala študovať francúzsku literatúru v Paríži (Francúzsko) na univerzite Sorbonne na College de France (Ústav orientálnych jazykov), kde svoju doktorskú prácu obhájila 13. apríla 1913.

Od roku 1913 pôsobila ako profesorka francúzštiny na dievčenskom gymnáziu v Menzelinsku v Tatarstane v Rusku. V roku 1914 uskutočnila cestu do Talianska, na spiatočnej ceste ju na Slovensku zastihla prvá svetová vojna, takže sa usadila v Martine. Od 1915 žila v Jasenovej, od 1920 vyučovala slovenčinu, nemčinu a francúzštinu na obchodnej škole v Dolnom Kubíne. Od roku 1923 pôsobila v Kežmarku, kde učila a účinkovala dve desaťročia ako inšpektorka cudzích jazykov na obchodných učilištiach na školách pre ženské povolania.

V Bratislave žila od roku 1948, venovala sa prekladateľskej práci. V roku 1910 napísala po francúzsky prácu Ľudovít Štúr a idea slovenskej nezávislosti. Preklad práce vyšiel v roku 1956 a mal veľký ohlas v slovenských a českých časopisoch. Spracovala aj štúdie o vplyve Heglovej filozofie na Ľudovíta Štúra a o dejinách Matice slovenskej. V časopise Prúdy uverejnila štúdiu Styky slavianofilov so Slovákmi a ich vplyv na odtrhnutie sa Slovákov od Čechov (1913), napísala štúdiu o troch láskach Ľudovíta Štúra a memoárový príspevok o Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Prekladala základné diela krásnej literatúry z ruštiny a francúzštiny (Nikolaj Ostrovskij, Lev Nikolajevič Tolstoj, Honoré de Balzac, Denis Diderot, Alexandre Dumas, Anatole France, Romain Rolland, Stendhal a i.), príležitostne prekladala aj z poľštiny.

S československou delegáciou sa v roku 1919 zúčastnila na Mierovej konferencii v Paríži. Od roku 1929 bola členkou Učenej spoločnosti Šafárikovej, po roku 1945 rozšírila rady Umeleckej vedeckej rady a Zväzu slovenských spisovateľov.

Helena Turcerová-Devečková zomrela v Bratislave 4. novembra 1964 vo veku 78 rokov.

zdroje: www.litcentrum.sk, Lexikón slovenských žien, Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, Martin 2003.

Téma TASR