Priekopník detektívky a hororu E. A. Poe sa narodil pred 210 rokmi

TASR, 19. januára 2019 7:44

Od jeho narodenia uplynie 19. januára 210 rokov.

Boston/Bratislava 19. januára (TASR) - Počas svojho štyridsaťročného života sa básnik, prozaik, literárny kritik a esejista Edgar Allan Poe nedočkal významnejšieho uznania. Aj napriek tomu len máloktorý americký spisovateľ tak výrazne ovplyvnil nasledujúce generácie spisovateľov na celom svete. Od jeho narodenia uplynie v sobotu 19. januára 210 rokov.
Spisovateľ Edgar Allan Poe. Foto: TASR/AP

Spisovateľ s pohnutým životným osudom významným spôsobom ovplyvnil žánre kriminálnej, sci-fi i hororovej literatúry. Bol prvým literárnym teoretikom, ktorý definoval nielen pravidlá, ale aj význam poviedky ako literárneho žánru. Jeho poézia sa zase stala základom symbolizmu. Asi len málokto nepozná báseň Havran, ktorá sa v súčasnosti považuje za jedno z najpôsobivejších poetických diel napísaných v angličtine.

Okolo Edgara Allana Poea kolovali a dodnes kolujú rôzne mýty a legendy. Písalo a hovorilo sa o ňom ako o morfinistovi, užívateľovi ópia, alkoholikovi či gamblerovi, ale aj ako o hlboko nešťastnom mužovi, ktorému zomrela mladučká manželka.

K šíreniu legiend prispelo aj to, že sa do povedomia literárneho sveta dostal cez "prekliateho" francúzskeho básnika a veľkého bohéma 19. storočia Charlesa Baudelaira, ktorý prekladal jeho básne a literárnokritické texty. Inšpiráciu v dielach Edgara Allana Poea našiel i ďalší francúzsky "prekliaty" básnik Stéphane Mallarmé, a tiež duchovný otec detektíva Sherlocka Holmesa Arthur Conan Doyle, či jeden z prvých majstrov hororu americký prozaik Howard Phillips Lovecraft.

Edgar Poe sa narodil 19. januára 1809 v Bostone. Jeho rodičia boli herci. Matka pôsobila na javisku od deviatich rokov a predpovedali jej skvelú kariéru. Kým v roku 1811 vo veku 24 rokov zomrela, stihla osirieť, dva razy sa vydať, ovdovieť a priviesť na svet tri deti.

Po jej smrti sa malý Edgar Poe ocitol v rodine obchodníka s tabakom z americkej Virgínie Johna Allana. Allanovci ho síce prijali, ale nikdy neadoptovali. Aj napriek tomu si neskôr budúci spisovateľ doplnil za meno Edgar ich priezvisko Allan. Lepšie ako s materialisticky a prakticky založeným obchodníkom si Edgar Poe rozumel z jeho manželkou Frances Allanovou.

Napätie medzi dospievajúcim Edgarom Poeom a Johnom Allanom sa stupňovalo a súviselo aj so životným štýlom budúceho spisovateľa. Ten sa pre dlhy spôsobené hraním kariet musel predčasne vrátiť z univerzitných štúdií. Po roztržke s Johnom Allanom odišiel naspäť do Bostonu, kde vydal svoju prvú básnickú zbierku Tamerlane and other Poems (Tamerlán a iné básne, 1827).

Pod falošným menom sa dal zverbovať k vojsku a neskôr študoval na slávnej americkej vojenskej akadémii vo West Pointe. Tu sa mu znepáčilo a hrubým porušením disciplíny dosiahol svoje vylúčenie. Medzi kadetmi sa mu však ešte podarilo vyzbierať financie na vydanie svojej ďalšej básnickej zbierky Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems (Al Aaraaaf, Tamerlán a menšie básne, 1929).

Zlá finančná situácia, ktorá Edgara Allana Poea sprevádzala po celý život, ho prinútila po odchode z West Pointu žiť u príbuzných v Baltimore. Tu sa v roku 1936 oženil s Virginiou Clemmovou, ktorá bola jeho sesternicou a pochádzala z rodiny, v ktorej žil. Podľa úradných záznamov mala Virginia Clemmová počas obradu 21 rokov, ale v skutočnosti mala necelých 14 rokov.

Aby uživil rodinu, začal, aj keď s nevôľou, písať prózu, recenzie a postupne vystriedal niekoľko redakcií v New Yorku či vo Filadelfii. V rokoch 1836-1847 však vznikli aj jeho najznámejšie poviedky ako napríklad Zánik Domu Usherovcov, Jama a Kyvadlo, Čierny kocúr, Zradné srdce, Zlatý skarabeus, Maska Červenej smrti, alebo Vraždy v ulici Morgue. V roku 1838 vyšiel aj jeho jediný román Príhody Arthura Gordona Pyma.

Poeova najslávnejšia báseň Havran, potvrdzujúca mimoriadny zmysel autora pre melódiu slov a zvučnosť rýmov, vyšla v roku 1845. Takmer každá strofa básne o žiali sa končí opakovaním slova nikdy viac (nevermore). Edgar Allan Poe zahalil vznik básne tajomstvom. Niekedy povedal, že ležala na jeho stole desať rokov, inokedy tvrdil, že ju napísal za pár dní.

Dva roky po vydaní Havrana zomrela Poevoa manželka a veľká láska Virginia Clemmová. Z jej smrti sa životom ťažko skúšaný spisovateľ nespamätal. Smrť mladučkej manželky ho uvrhla do hlbokej duševnej krízy a po pokuse o samovraždu sa jeho jediným spoločníkom stal alkohol, ktorý paradoxne veľmi zle znášal už v malých dávkach.

Edgar Allan Poe zomrel v nemocnici v Baltimore 7. októbra 1849 vo veku 40 rokov. Príčina jeho smrti je záhadou, podobne ako sa presne nevie, ako strávil posledné dni pred hospitalizáciou. Predpokladalo sa, že zomrel na následky zranení po pouličnej bitke. Podľa lekára Michaela Beniteza z univerzity v americkom Marylande (University of Maryland Medical Center), ktorý prípad skúmal v roku 1996, mohlo ísť aj o ochorenie na besnotu, ktoré u autora vypuklo v dlhšom odstupe od nakazenia.Téma TASR