Pred 75 rokmi sa narodila významná vedkyňa Emília Juhásová

TASR, 24. augusta 2017 6:12

Bola známou teoretičkou a skvelou experimentátorkou.

Hybe/Bratislava 24. augusta (TASR) – Vo štvrtok 24. augusta uplynie 75 rokov od narodenia významnej slovenskej vedkyne, profesorky Emílie Juhásovej, ktorá celý svoj pracovný život pôsobila v Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Bola známou teoretičkou a skvelou experimentátorkou.

Emília Juhásová, rodená Chrobáková, sa narodila 24. augusta 1942 v slovenskej obci Hybe pri Liptovskom Mikuláši. Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT – dnes Slovenská technická univerzita, STU) v Bratislave nastúpila do Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Náplňou jej vedeckej práce bol výskum lineárneho a nelineárneho dynamického pôsobenia stavebných konštrukcií pri účinkoch vetra a seizmicity. Jej teoretické a experimentálne vedecké práce boli zamerané na zvýšenie dynamickej spoľahlivosti a odolnosti stavebných konštrukcií pri štandardných, ale aj mimoriadnych dynamických zaťažovacích účinkoch. Bohaté skúsenosti mala s laboratórnymi a in-situ (priamo v teréne) meraniami náročných konštrukcií inžinierskeho staviteľstva - televíznych stožiarov, mostov, chladiacich veží, komínov, výškových budov či dynamicky namáhaných priemyselných zariadení.

O prínose profesorky Juhásovej pre rozvoj dynamiky stavebných konštrukcií svedčí obsiahla bilancia výsledkov jej bádateľskej, publikačnej a expertíznej činnosti. Bola autorkou troch kníh (Juhásová E.: Action of Seismic Motions on Building Structures, VEDA, Bratislava, 1985; Juhásová E., Hájek J.: Stresses in Reinforced Concrete Chimneys and Cooling Towers under Dynamic Loads, VEDA, Bratislava, 1990; Juhásová E.: Seismic Effects on Structures, Elsevier, Amsterdam, 1991), ktoré patria k najcitovanejším v danej vednej oblasti. Zverejnila 122 článkov v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií a vypracovala 76 výskumných, resp. expertíznych správ z riešenia problémov v rámci aplikačného uplatnenia jej vedeckých výsledkov.

Juhásová bola tiež organizátorkou a vedúcou editorkou troch konferenčných zborníkov a autorkou dvoch technických patentov v oblasti stavebníctva. Výsledky jej výskumných aktivít sa uplatnili v technických normách, predpisoch a expertných systémoch. Predsedala Slovenskej normovej komisii pre zaťaženie stavebných konštrukcií a bola národnou delegátkou i členkou výkonnej komisie v European Association of Earthquake engineering (Európska asociácia seizmického inžinierstva).

V období rokov 1994–1995 bola členkou výskumného tímu v európskom projekte PECO "Experimental Evaluation of Technical Interventions to Reduce Seismic Vulnerability of Old Existing Buildings" (Experimentálne hodnotenie technických zásahov zameraných na znižovanie seizmickej zraniteľnosti starých jestvujúcich budov), spolu so spolupracovníkmi z Talianska, Rumunska, Poľska a Grécka.

Profesorka Emília Juhásová zomrela 26. júla 2008 v Bratislave vo veku 65 rokov.

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac