Pred 500 rokmi začal Martin Luther reformáciu v cirkvi

TASR, 31. októbra 2017 8:15

Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517.

Berlín/Wittenberg 31. októbra (TASR) - Evanjelici vo svete aj na Slovensku si 31. októbra pripomenú Pamiatku reformácie. Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď nemecký teológ, kazateľ, reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther (1483-1546) pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Na Slovensku je 31. október - Deň reformácie - pamätným dňom.
Martin Luther ( 10. november 1483, Eisleben – † 18. február 1546, Lutherstadt Eisleben) bol nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu. Foto: wikipedia

Portál venovaný 500. výročiu reformácie konštatuje, že v roku 2017 evanjelici neslávia len výročie reformácie, ale si pripomínajú aj úlohu, ktorú reformácia zohrala pri formovaní moderného sveta. Udalosti z Wittenbergu z roku 1517 zmenili Nemecko, Európu a svet. Výročie reformácie v tomto roku sa na rozdiel od všetkých predchádzajúcich bude sláviť na celom svete. Medzinárodné projekty, výstavy, vystúpenia speváckych zborov, spolupráca s nadáciami a cirkevnými zbormi v zahraničí, medzinárodné kongresy, ale aj turizmus - aj to bude predstavovať program tohtoročného jubilea.
Pracovníci odboru Ochrana fondov Slovenskej národnej knižnice sa stretávajú s mnohými vzácnosťami, ktoré si vyžadujú odborný zásah. Jedným z nich bola aj Biblia, ktorú preložil a zostavil Dr. Martin Luther. Vydaná bola v Norimbergu v roku 1703. Foto: SNK

Pri príležitosti 500. výročia Lutherovej reformácie v Nemecku realizovali projekt "500 stromov vo Wittenbergu v Lutherovej záhrade". Jeho cieľom bolo zasadiť 500 rôznych druhov stromov. Jeden zo stromov v Lutherovej záhrade zasadil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik ako 51. predstaviteľ cirkví z celého sveta. Dňa 21. októbra 2010 zasadil strom s číslom 150 za ECAV na Slovensku. Týmto projektom sa inšpirovala aj ECAV na Slovensku a prvý strom zasadili 31. októbra 2010 v Cirkevnom zbore Bardejov.

Téma TASR