Pred 200 rokmi sa narodil ruský spisovateľ Ivan Sergejevič Turgenev

TASR, 9. novembra 2018 7:30

Realisticko-romantické prozaické či dramatické diela Ivana Sergejeviča Turgeneva výrazne ovplyvnili vývoj ruskej literatúry.

Oriol/Bratislava 9. novembra (TASR) - Jeden z najlepších ruských románov 19. storočia Otcovia a deti napísal svetoznámy ruský spisovateľ, básnik a dramatik šľachtického pôvodu Ivan Sergejevič Turgenev. Od jeho narodenia uplynie v piatok 9. novembra rovných 200 rokov.
Ivan Sergejevič Turgenev Foto: wikipedia
Realisticko-romantické prozaické či dramatické diela Ivana Sergejeviča Turgeneva výrazne ovplyvnili vývoj ruskej literatúry. Jeho vplyv je zjavný aj v tvorbe slovenských spisovateľov, hlavne v tvorbe Svetozára Hurbana Vajanského.

Turgenevov otec bol noblesný muž, jeho matka bohatá, ale nešťastná žena, ktorá zrejme pod vplyvom neradostného detstva a manželstva z rozumu, despoticky vládla nevoľníkom na svojom panstve v Spasskom.

Ivan Sergejevič Turgenev sa do tejto šľachtickej rodiny ruského dôstojníka a jeho o šesť rokov staršej manželky narodil 9. novembra 1818 v ruskom Oriole. Roky 1821-1826 rodina strávila v cudzine. Po návrate žil sedem rokov budúci ruský literárny klasik na dedičnom vidieckom panstve v Spasskom - Lutovinove. Panstvo opustil v roku 1833, kedy začal študovať filozofiu na Moskovskej univerzity. Štúdium filozofie a klasickej filológie si neskôr doplnil na univerzite v Petrohrade a v rokoch 1838-1841 aj na univerzite v Berlíne.

Literárne debutoval Ivan Sergejevič Turgenev v časopise Sovremennik v roku 1838 s romantickou básňou Večer. Do povedomia kritiky i čitateľov však vstúpil až v rokoch 1843-1846 lyrickými poémami Paraša, Rozhovor, Statkár a Andrej.

Ako prozaik sa prejavil v roku 1847, kedy začal publikovať v Sovremenniku poviedky s podtitulom Z poľovníckych zápiskov. Dvadsaťpäť krátkych poľovníckych príbehov a zážitkov je kompozične spätých témou života na nevoľníckej dedine. Autor v nich ostro kritizoval sociálny útlak, ktorému protiváhou bol poetický opis prírody a vzťahu človeka k nej. Zbierka mu síce priniesla veľký úspech, ale na druhej strane sa dostal do pozornosti cárskej cenzúry ako odporca nevoľníctva. Za uverejnenie nevhodného nekrológu za Nikolajom Gogoľom si dokonca vyslúžil mesačný pobyt vo väzení a rok a pol trvajúci pobyt pod policajným dozorom na panstve v Spasskom.

Ďalšou veľkou témou Turgeneva bol život ruskej inteligencie 19. storočia. Prvým dielom, v ktorom sa venoval tejto problematike bol román Rudin (1857). Vtedajším spoločenským životom vyššej triedy, v ktorom sa len ťažko nachádzal skutočný zmysel života, sa zaoberal aj v prózach Šľachtické hniezdo, V podvečer a tiež v slávnom románe Otcovia a deti.

Ako dramatik sa Ivan Sergejevič Turgenev presadil divadelnými hrami Mesiac na dedine a Večer v Sorrente, ktoré dodnes patria do repertoárov divadiel na celom svete.

V roku 1843 vstúpila do Turgenevovho života osudová žena. V petrohradskej opere vystupovala svetoznáma speváčka Pauline Viardotová, do ktorej sa spisovateľ zaľúbil a láska k nej ho neopustila do konca života. Svoj hlboký vzťah ku speváčke nikdy netajil, ale tajomstvom je zahalené, či operná diva opätovala jeho city. Isté je, že bola jeho múzou a stala sa dokonca jeho dedičkou.

Po roku 1847 žil Turgenev striedavo v Rusku a v zahraničí. V rodinnom sídle Viardotovcov pri Paríži vo Francúzsku býval so súhlasom manžela speváčky a tu bola vychovávaná aj jeho nemanželská dcéra Polina, pochádzajúca zo vzťahu s ruskou nevoľníčkou. Priatelil sa s francúzskymi umelcami ako boli Émile Zola či Guy de Maupassant a patril k veľkým propagátorom ruskej literatúry v zahraničí. Počas striedavého života v Rusku a v cudzine napísal napríklad román Dym. V roku 1877 vydal svoj posledný román Novina.

Ivan Sergejevič Turgenev zomrel v Paríži 3. septembra 1883 vo veku nedožitých 65 rokov.

Téma TASR