Pred 200 rokmi sa narodil kňaz, publicista a básnik Samuel Štúr

TASR, 15. októbra 2018 6:01

Bol mladším bratom významnej postavy slovenských dejín Ľudovíta Štúra.

Uhrovec/Bratislava 15. októbra (TASR) - Význam rodiny Štúrovcov dokresľuje aj život evanjelického farára, ľudovýchovného publicistu a príležitostného básnika Samuela Štúra, od narodenia ktorého uplynie v pondelok 15. októbra 200 rokov.

Bol mladším bratom významnej postavy slovenských dejín Ľudovíta Štúra.

Samuel Štúr sa narodil 15. októbra 1818 v Uhrovci. Okrem Ľudovíta Štúra boli jeho súrodencami bratia Karol Štúr a Ján Štúr. Chlapčenské kvarteto dopĺňala sestra Karolína Štúrová.

Samuel Štúr študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, kde patril k aktívnym členom Spoločnosti česko-slovanskej. V roku 1844 sa pripojil k protestujúcim slovenským študentom lýcea, ktorí vyjadrili nesúhlas so zosadením Ľudovíta Štúra z postu zástupcu Juraja Palkoviča na Katedre slovenskej (Cathedra Slavica) - známej ako Katedra reči a literatúry česko-slovenskej - a odišli na lýceum do Levoče.

V tom istom roku zložil Samuel Štúr kandidátsku skúšku z teológie u superintendenta Pavla Jozeffyho a do roku 1845 pôsobil v rodnom Uhrovci ako učiteľ v nedeľnej škole. Od roku 1845 sa pôsobiskom Samuela Štúra stalo Zemianske Podhradie, kde bol najprv kaplánom u farára Ondreja Hlaváča, po odchode ktorého, sa stal zborovým farárom. Evanjelická fara Samuela Štúra bola miestom mnohých stretnutí slovenských národovcov pod vedením Ľudovíta Štúra. Neďaleko Zemianskeho Podhradia sa nachádzal aj kaštieľ rodiny Ostrolúckych, kde sa jeho starší a známejší brat zoznámil s Adelou Ostrolúckou.

Svoje aktivity Samuel Štúr sústredil okrem prekladania z poľského jazyka, či príležitostného písania básní, do osvetovej činnosti. Patril k popredným ľudovýchovným publicistom v druhej polovici 19. storočia. Propagoval spolky striedmosti, hospodárske spolky a nedeľné školy. Svoje texty a básne publikoval vo vtedajších Slovenských národných novinách, v Orlovi tatranskom či Slovenských pohľadoch.

Výborný kazateľ, spoločensky aktívny a osvetový evanjelický farár Samuel Štúr zomrel 15. februára 1861 vo veku nedožitých 43 rokov.


Téma TASR