Pred 20 rokmi Jeľcin navrhol, aby sa 12. jún slávil ako Deň Ruska

TASR, 12. júna 2018 7:44

Deň Ruska - jeden z najmladších sviatkov Ruskej federácie - oslávia jeho obyvatelia v utorok 12. júna.

Moskva 12. júna (TASR) - Deň Ruska - jeden z najmladších sviatkov Ruskej federácie - oslávia jeho obyvatelia v utorok 12. júna. Program tohto sviatku tvoria sviatočné koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, kultúrny program na verejnom priestranstve, podujatia v knižniciach, múzeách a kultúrnych zariadeniach či ohňostroje. Pri príležitosti tohto sviatku prezident krajiny tradične udeľuje štátne vyznamenania.
Rusko - Moskva Foto: TASR

Pre Rusko je 12. jún dvojnásobne význačným sviatkom. Najskôr 12. júna 1990 delegáti na Prvom zjazde ľudových poslancov Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR) schválili Deklaráciu o štátnej suverenite Ruskej federácie.

Deň schválenia tejto deklarácie sa stal začiatkom budovania ruskej štátnosti zakladajúcej sa na princípoch ústavného federalizmu, rovnoprávnosti a partnerstva. Samotná myšlienka deklarácie vznikala v hnutí Demokratické Rusko, keď zástancovia vývojovej formy trhovej reformy a silnej štátnosti - vychádzajúcej z priority národných záujmov - začali vystupovať proti mocenskému monopolu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.

Neskôr, 12. júna 1991, sa prvýkrát v dejinách štátu konali priame voľby prezidenta, v ktorých zvíťazil Boris Jeľcin. Na hlasovaní sa zúčastnilo vyše 79 miliónov obyvateľov federácie. O post prezidenta sa uchádzalo šesť kandidátov. Zvíťazil Boris Jeľcin a stal sa prvým prezidentom RSFSR. O niekoľko mesiacov neskôr, 25. decembra 1991, Jeľcin získal fakticky plnú prezidentskú moc po tom, ako odstúpil z funkcie prezident Sovietskeho zväzu (ZSSR) Michail Gorbačov a došlo k rozpadu ZSSR.

V roku 1994 Jeľcin svojim nariadením pridal 12. júnu význam štátneho sviatku a označil ho za Deň schválenia Deklarácie o štátnej suverenite RF - presne tak, ako ho nazvali už v roku 1990 poslanci hnutia Demokratické Rusko. V tom čase ešte samotní Rusi tomuto sviatku osobitnú pozornosť nevenovali a voľný deň spravidla využívali na oddych, prácu v záhradách alebo zábavu.

V júli 1996 v celonárodných priamych otvorených dvojkolových prezidentských voľbách bol Jeľcin zvolený za prezidenta Ruska na druhé funkčné obdobie.

V televíznom prejave k obyvateľom krajiny Jeľcin 12. júna 1998 v úsilí navždy odstrániť akékoľvek pochybnosti o 12. júni navrhol premenovať tento sviatok na Deň Ruska. Oficiálne tento názov sviatku nadobudol platnosť v roku 2002 po tom, ako vstúpil do platnosti nový zákonník práce krajiny.

Téma TASR