Pred 110 rokmi sa narodil slovenský výtvarník Jozef Ilečko

TASR, 12. januára 2019 6:44

Jeho život a tvorba boli späté s malokarpatským mestečkom Modra, v ktorom pôsobil od roku 1953.

Budapešť/Bratislava 11. januára (TASR) – Výtvarník Jozef Ilečko sa inšpiroval vo svojej tvorbe prevažne slovenským folklórom a prírodou. Zaujal predovšetkým ženskými krojovanými postavami a portrétmi. Jeho život a tvorba boli späté s malokarpatským mestečkom Modra, v ktorom pôsobil od roku 1953. V sobotu 12. januára uplynie 110 rokov od narodenia maliara a grafika.

Výtvarne vychádzal z postimpresionizmu, tematicky sa orientoval na portrét, zátišie a krajinu. Vnímavo reagoval na intímnu krásu nenápadných vecí, kultivovane pristupoval ku kompozícii, farebným plochám a líniám. Jeho práce sa vyznačujú osobitým koloritom a kompozičnými riešeniami. Popri maľbe sa venoval grafike, tvorbe koláží a ilustrácií. Umelec patril do zoskupenia významných slovenských umelcov, známych ako Generácia 1909.

Jozef Ilečko sa narodil 12. januára 1909 v Budapešti, ktorá bola v tom čase metropolou Rakúsko-Uhorska.

Študoval dejiny umenia, archeológiu a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Karlovej v Prahe. Pôsobil v maliarskej kolónii J. Alexyho v Piešťanoch. Súkromne sa vzdelával u umelcov Alojza Struhára a Gustáva Malého. Vo svojej tvorbe sa pokúsil o pozitívne riešenie dobovo pociťovaného protikladu medzi národným a moderným. Východisko našiel v množstve modernisticky, ornamentálne štylizovaných krojovaných ženských hláv a polofigúr. Vytvoril nástenné maľby pre čitáreň Univerzitnej knižnice, ilustroval knihy pre deti i dospelých.

Jozef Ilečko sa venoval aj grafike, kolážam, keramickej tvorbe. Najvýznamnejšie samostatné výstavy mal v Bratislave a Modre. Absolvoval zahraničné študijné cesty vo Viedni, Paríži (Francúzsko), Mníchove (Nemecko), Bruseli (Belgicko), Drážďancoch (Nemecko), Londýne (Veľká Británia) a iných centrách európskeho umenia.

Malokarpatský kraj sa pre neho stal trvalým inšpiračným zdrojom. Stretával sa často aj s ďalšími osobnosťami, ktoré v Modre žili, alebo sem chodievali. Medzi jeho priateľov patrili spisovateľ Vincent Šikula, skladateľ Iľja Zeljenka či prozaik Rudo Sloboda. Práve Sloboda, ale aj spisovateľka Veronika Šikulová , vo svojej tvorbe zachytili legendárne stretnutia modranských umelcov v Ilečkovom dome na námestí, alebo v Šikulovom dome na "Hamrštíle" nad Modrou.

"Maliar Ilečko akoby odjakživa Modran, bol rád medzi ľuďmi. Tu, na námestí, v modranskom ateliéri za chrbtom Ľudovíta Štúra mu najlepšie sedel odhad, čo s farbou na palete, ako sa postaviť k stojanu, ako sa dorozumieť s farbami..." píše Veronika Šikulová vo svojej knihe Freska v dome. U Šikulovcov bol Ilečko častým hosťom. Bol totiž vášnivým diskutérom a v jeho prítomnosti každá debata ožila.

"Hocikedy však prišiel iba tak, lebo náš tato Vinco Šikula rád varieval a ešte radšej to, čo navaril, ponúkal, aby sa mu vyprázdnil hrniec, lebo už vedel, že ho potrebuje na ďalšie jedlo, ktoré mal v pláne uvariť, no a pán Ilečko bol aj gurmánom," napísala Šikulová. "Dobré jedlo a prestretý stôl vedel oceniť ako málokto."

Výtvarník Jozef Ilečko zomrel v Modre 30. decembra 1986 vo veku 77 rokov.

Ojedinelú výstavu z tvorby významných slovenských umelcov, otca a syna - maliara Jozefa Ilečku (1909-1986) a sochára Alexandra Ilečku (1937) - sprístupnili v roku 1996 verejnosti v Turčianskej galérii v Martine. Ilečkovci sa výrazne zapísali do histórie slovenskej výtvarnej kultúry najmä svojou originalitou a invenciou.

V roku 2009 vyšla kniha s názvom Slovenský maliar - Jozef Ilečko. Pod plnofarebnú monografiu o výtvarníkovi sa podpísali autorky Silvia Ilečková a Agáta Petrakovičová.

Téma TASR