Pranostiky na stredu 25. apríla

TASR, 25. apríla 2018 5:46

Pranostiky na stredu 25. apríla.

Foto:tasr


Bratislava 24. apríla (TASR) -

- Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.

- Na Marka oharky do jarka.

- Na svätého Marka napijem sa z jarka.

- Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.

- Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.Téma TASR