Politik Maurice Schumann sa zasadzoval za európske zjednocovanie

TASR, 10. februára 2013 9:30

Bol aj jedným z pôvodcov myšlienky európskeho zjednocovania. Venoval mnoho úsilia rozvoju európskej spolupráce a mal veľký podiel na rozvoji Európskeho hospodárskeho spoločenstva

Paríž/Bratislava 10. februára (TASR) – Politik Maurice Schumann zastával post ministra zahraničných vecí Francúzska. Bol aj jedným z pôvodcov myšlienky európskeho zjednocovania. Od jeho úmrtia uplynie v nedeľu 10. februára 15 rokov.
Maurice Schumann Foto: magnumphotos.com

Maurice Schumann sa narodil 10. apríla 1911 v Paríži. Pôvodným povolaním novinár bol hovorcom Slobodného Francúzska, odbojového hnutia sídliaceho v Londýne vo Veľkej Británii založeného generálom Charlesom de Gaullom počas druhej svetovej vojny. Jeho nosový hlas sa ozýval v éteri každodenne, aby povzbudil krajanov.

V povojnových rokoch sa stal poslancom francúzskeho Národného zhromaždenia, bol štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, predsedom zahraničného výboru parlamentu a od roku 1958, po návrate de Gaulla k moci, aj francúzskym ministrom pre vedu a sociálne vzťahy. Šéfom francúzskej diplomacie bol v rokoch 1969-1973 počas pôsobenia Georgea Pompidoua vo funkcii francúzskeho prezidenta.

Schumann venoval mnoho úsilia rozvoju európskej spolupráce a mal veľký podiel na rozvoji Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).

Schumann bol aj literárne činný a napísal diela Stretnutie s niekým, Úzkosť a istota, Kto zavraždil vojvodu d'Enghiena, Víťazstvo a noc a ďalšie. V roku 1974 ho zvolili za člena Francúzskej akadémie.

Bývalý francúzsky minister zomrel v rodnom Paríži 10. februára 1998 vo veku 87 rokov.Téma TASR