Dnes je Svetový deň televízie

TASR, 21. novembra 2017 8:10

Televízne stanice zohrávajú dôležitú úlohu pri informovaní o dianí vo svete.

New York 21. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyzvalo v roku 1996 členské štáty OSN, aby počas Svetového dňa televízie, pripadajúceho na 21. novembra, podporovali na celom svete výmeny televíznych programov. Svetový deň televízie pripadá na dátum, keď sa v roku 1996 otvorilo v sídle OSN prvé Svetové fórum o televízii (21.-22. novembra).
Foto: Pixabay

Na ňom sa poprední predstavitelia médií pod záštitou OSN stretli s cieľom rokovať o narastajúcom význame televízie v meniacom sa svete. Zároveň hľadali odpoveď na otázku, ako zvýšiť úroveň vzájomnej spolupráce.

Do výmeny televíznych programov by sa podľa OSN mali dostať vysielania zamerané najmä na otázky mieru, bezpečnosti a ekonomického a sociálneho rozvoja. Za vhodné OSN považuje, aby sa do výmennej siete televízií dostali aj relácie s obsahom kultúry.

Televízne stanice zohrávajú dôležitú úlohu pri informovaní o dianí vo svete.

Aj Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) sa pripájala k oslave Svetového dňa televízie. Táto inštitúcia so sídlom v Paríži uznáva význam televízie ako jedného z najvýznamnejších masovokomunikačných prostriedkov.

Zdroje: www.un.org, www.unesco.org, www.worldtelevisionday.tv

Téma TASR