Knižný trh spestrila publikácia esejí o slovenčine Úklady jazyka

TASR, 4. novembra 2014 8:15

Publikácia Úklady jazyka je určená každému čitateľovi, ktorý sa zaujíma o svoj rodný jazyk, ale aj kultúru spoločnosti všeobecne.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Knižný trh obohatila v týchto dňoch publikácia esejí o slovenčine Úklady jazyka. Jej autorom je významný slovenský filmový publicista a kritik Pavel Branko. "K slovenskému jazyku pristupuje s radostnou tvorivosťou a starostlivosťou o jeho dôkladné používanie," TASR informovala Simona Nôtová zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý novinku vydal v spolupráci s vydavateľstvom MilaniuM na 270 stranách.
Foto:

Pavel Branko sa téme slovenského jazyka venuje vyše desať rokov. Jeho jazykovokritické a prekladateľské reflexie o slovenčine ako živom jazyku vychádzali pôvodne časopisecky v dvojtýždenníku Mosty, neskôr sa stali súčasťou mesačníka Romboid. V súčasnosti po prvýkrát vychádzajú knižne, útla kniha Úklady jazyka je prvým dielom.

Na rozdiel od akademicky koncipovaných prác podobného typu je súbor esejí Pavla Branka od začiatku polemický a adresný. Autor hovorí, že "má to svoje klady a zápory. Na jednej strane mi to dovoľuje sledovať nielen prehrešky, ale aj hľadať a pomenúvať ich korene a súvislosti. Odkrývať kultúrne a zavše aj historicko-politické paradigmy úkazov. Na druhej strane to tento súbor sčasti posúva do úlohy policajta, ktorý nedbá na masu vozidiel dodržiavajúcich pravidlá premávky, ale z nich vyzobáva ich narušiteľov".

Vo svojich jazykových esejach Branko citlivo a zároveň i s humorom skúma nielen úklady slovenčiny, ale aj iných slovanských jazykov. Zaoberá sa tiež otázkou vplyvu najmä anglického jazyka na slovenský a reflektuje aj jeho vývoj v médiách a literatúre. Jeho eseje sú krátke, no presné a erudované. Jazyk používa "nie ako neutrálny komunikačný nástroj, ale ako vycibrený a neustále kultivovaný komunikačný prostriedok na vyjadrenie poznaného. Často aj s emotívnym zafarbením cez vydarenú metaforu alebo s hravou štylizáciou," uvádza o Brankových esejach na prebale knihy filmový teoretik a publicista Martin Šmatlák.

Publikácia Úklady jazyka je určená každému čitateľovi, ktorý sa zaujíma o svoj rodný jazyk, ale aj kultúru spoločnosti všeobecne. Jej prezentácia za účasti autora sa uskutoční 4. novembra o 17.00 h v bratislavskom Kine Lumiére.

Pavel Branko je slovenský filmový kritik, publicista, teoretik dokumentárneho filmu, historik, novinár a prekladateľ. Je autorom mnohých publikácií z oblasti slovenskej kinematografie. Ako prvý na Slovensku sa začal systematicky zaoberať teóriou nonfiction filmu. V roku 1997 získa za svoju prácu Čestný doktorát VŠMU, v roku 2000 cenu Zlatá kamera na MFF Artfilm, v roku 2007 Cenu Slnko v sieti za celoživotné dielo, v roku 2011 Cenu ministra kultúry za rok 2010 za celoživotné, mimoriadne významné pôsobenie a publikačnú činnosť v oblasti teórie a kritiky dokumentárneho filmu a v roku 2012 Cenu slovenských filmových novinárov. V roku 2009 o ňom režisérka Zuzana Piussi nakrútila dokument Hrdina našich čias. V roku 2011 napísal knihu spomienok pod názvom Proti prúdu.Téma TASR