Odvážny Slovák Ján Nálepka bol vojnovým hrdinom

TASR, 20. septembra 2017 7:07

Ján Nálepka bol posmrtne ocenený Radom bieleho leva 1. stupňa a Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za aktívnu účasť v protifašistickom odboji.

Smižany/Bratislava 19. septembra (TASR) - Dôstojník Slovenskej armády Ján Nálepka v roku 1943 počas druhej svetovej vojny dezertoval k ukrajinským partizánom. V bojoch sa vyznačoval mimoriadnou odvahou. Za hrdinstvo pri plnení bojových úloh a za zvláštne zásluhy o rozvoj partizánskeho hnutia mu udelilo Prezídium Najvyššieho Sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) v roku 1945 ako jedinému Slovákovi titul - Hrdina ZSSR. V stredu 20. septembra uplynie 105 rokov od jeho narodenia.
Ján Nálepka Foto: wikipedia

Ján Nálepka sa narodil 20. septembra 1912 v Smižanoch. Učil v Maríkovej, Bielych Vodách, Stupave a Porube pod Vihorlatom. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil na front s úmyslom prebehnúť na sovietsku stranu. Ján Nálepka užíval krycie meno Repkin.

V marci roku 1942 už bol náčelníkom štábu a zástupcom veliteľa 101. pluku v Ovruči na Ukrajine. Po preložení pluku do Bieloruska koncom augusta 1942 Nálepka nadviazal kontakt s velením tamojších partizánov.

V spolupráci s generálom Saburovom založil Nálepka v máji 1943 1. československý partizánsky oddiel a stal sa jeho veliteľom. Zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč 16. novembra 1943.

Ján Nálepka bol posmrtne ocenený Radom bieleho leva 1. stupňa a Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za aktívnu účasť v protifašistickom odboji. V roku 2004 bol povýšený do hodnosti brigádneho generála in memoriam.

Knihu o pôsobení Jána Nálepku v Bielorusku napísal Franc Nikolajevič Sadoľskij z Bieloruska. Autorom publikácie s názvom Iní o kapitánovi Jánovi Nálepkovi je jeho brat Jozef Nálepka, ktorý napísal aj knihu Kapitán Nálepka Repkin. Z povahy brata v nej zvýrazňuje statočnosť, odvahu, sociálne cítenie, slovanskú vzájomnosť či odhodlanosť v boji proti fašizmu.

Spoločnosť priateľov kapitána Jána Nálepku Repkina vznikla v roku 2011 v Spišskej Novej Vsi. V tomto meste sa nachádza aj jeho pamätník z roku 1954.

Reprezentatívny výstavný súbor originálov výtvarných diel pod názvom Ján Nálepka – pocta a portrét vystavili v októbri 2013 v Bieloruskom štátnom múzeu dejín Veľkej vlasteneckej vojny v Minsku pri príležitosti 70. výročie jeho úmrtia.Téma TASR