OSN zamerala Medzinárodný deň dievčat na ich vzdelávanie

TASR, 11. októbra 2018 6:46

OSN na to poukázala v spojitosti s Medzinárodným dňom dievčat, ktorý pripadá na 11. októbra a vo svete sa pripomína od roku 2012.

New York 10. októbra (TASR) - Témou "S ňou povzbudiť vzdelávanie a odbornú prípravu dievčat", zvolenou v roku 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat, chce Organizácia Spojených národov (OSN) pripomenúť, aké je dôležité rozšíriť možnosti v súčasnosti dostupného vzdelávania pre dievčatá. Najmä pre tie z rozvojových krajín, aby neupadli do kolotoča vykorisťovania a nútenej práce. OSN na to poukázala v spojitosti s Medzinárodným dňom dievčat, ktorý pripadá na 11. októbra a vo svete sa pripomína od roku 2012.
Na snímke stredoškoláčky spájajú internetové káble počas podujatia Girl´s Day 2016. Akcia je po celom Slovensku organizovaná občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré sa snaží inšpirovať dievčatá pri výbere technicky a na informatiku orientovanej vysokej školy. - Ilustračné foto Foto: TASR Andrej Galica

OSN uviedla, že v súčasnosti sa celá generácia dievčat pripravuje na vstup do sveta práce, ktorý je vystavený rýchlym zmenám. Svet práce sa mení najmä pod vplyvom inovácií a automatizácie. Takéto podmienky si vyžadujú čoraz vzdelanejších a kvalifikovanejších pracujúcich. Lenže štvrtina mladých ľudí - prevažne žien - v súčasnosti ani nechodí do školy, nedostáva sa im primerané vzdelanie a nie sú ani zamestnaní. Medzi týmito mladými ľuďmi je vyše 90 percent takých, ktorí žijú v rozvojových štátoch a pracujú v oblastiach, kde mzda je nízka alebo takmer žiadna a normou je zneužívanie aj vykorisťovanie. Ako ďalej konštatovala OSN, z jednej miliardy mladých ľudí, ktorí vstúpia na trh práce počas budúceho desaťročia, je približne 600 miliónov dievčat. Pre tento dôvod svetová organizácia vybrala zmienenú tohtoročnú tému k Medzinárodnému dňu dievčat.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 19. decembra 2011 schválilo rezolúciu 66/170, ktorou vyhlásilo 11. október za Medzinárodný deň dievčat. OSN chce, aby sa prostredníctvom tohto dňa uznali práva dievčat a upozornilo sa na osobitné problémy, ktorým sú všade na svete vystavené.

Téma TASR