OSN slávi 20. apríla Deň čínskeho jazyka (dokumentačný materiál)

TASR, 20. apríla 2018 7:23

Dátum súvisí s narodením historiografa Cchang Ťieho ktorý pôsobil na dvore Chuang-tiho, mýtického čínskeho Žltého cisára (okolo roku 2600 pred n.l.).

Zakázané mesto - Čína - Ilustračné foto Foto: columbusmmug.com


New York/Peking 20. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov od roku 2010 slávi jeden deň v roku jeden zo svojich svetových jazykov - angličtinu, arabčinu, čínštinu, francúzštinu, ruštinu a španielčinu. Na 20. apríla pripadá Deň čínskeho jazyka. Dátum súvisí s narodením historiografa Cchang Ťieho ktorý pôsobil na dvore Chuang-tiho, mýtického čínskeho Žltého cisára (okolo roku 2600 pred n.l.). Podľa legendy vytvoril Cchang Ťie čínske znakové písmo.

História čínskych znakov má od 15. stor. pred n.l. do súčasnosti za sebou dlhý vývin ako z hľadiska princípov tvorby nových znakov, tak aj z hľadiska grafickej podoby, povedal pre TASR sinológ Ľuboš Gajdoš z Katedry východoázijských štúdií FiF UK v Bratislave pri príležitosti Dňa čínskeho jazyka.

Čínština sa tradične zaraďuje medzi analytické jazyky; v tomto smere sa z hľadiska syntaktickej štruktúry podobá na angličtinu. Zároveň je čínština tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája ešte aj tón

Moderný čínsky jazyk sa formuje v zásade od druhej polovice 19. storočia a významné zmeny aj v jazykovej politike nastali v 20. rokoch 20. storočia.

Oddelenie informácií OSN 19. februára 2010 rozhodlo sláviť osobitne v jeden deň v roku každý zo šiestich oficiálnych jazykov OSN. Rozhodnutie o tom prijali predstavitelia Oddelenia informácií OSN v predvečer Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa slávi 21. februára z iniciatívy OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Cieľom osláv dní oficiálnych jazykov OSN je zvýšiť informovanosť o dejinách, kultúre a rozvoji každého zo šiestich oficiálnych jazykov OSN medzi jej pracovníkmi. Ďalším cieľom zostáva podpora viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti, ako aj podpora používania všetkých šiestich oficiálnych jazykov OSN na rovnakej úrovni.

V OSN sa slávi: Deň francúzskeho jazyka (20. marca), Deň čínskeho jazyka (20. apríla), Deň anglického jazyka (23. apríla), Deň španielskeho jazyka (23. apríla), Deň ruského jazyka (6. júna) a Deň arabského jazyka (18. decembra).
Téma TASR