Ornitológovia opäť sledovali zimujúce vzácne a ohrozené druhy dravcov

TASR, 3. februára 2018 10:16

Získané údaje majú pre odborníkov význam z hľadiska zabezpečenia ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú.

Bratislava 1. februára (TASR) – Slovenskí ornitológovia opäť zisťovali počty zimujúcich vzácnych a ohrozených druhov dravcov. Najprv sa zamerali na haju červenú na Záhorí, ktorá je kriticky ohrozeným druhom, následne v niektorých oblastiach západného, severného a východného Slovenska pozorovali orly kráľovské, sokoly rárohy a orliaky morské.
Foto: dravce.sk

Získané údaje majú pre odborníkov význam z hľadiska zabezpečenia ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú. "Stromy, kde ohrozené druhy hniezdia, je potrebné zachovať, preto sa zapájame napríklad i do legislatívnych procesov. Dravce nám počas zimy môžu tiež napovedať, ktoré lokality si vyberú i na hniezdenie," vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Počas tohtoročného zimného sčítania v troch lokalitách na Záhorí narátali ornitológovia celkovo 56 jedincov haje červenej a dvoch jedincov haje tmavej. "V zimnom období sa u nás zdržujú jedince prevažne zo strednej a severnej Európy," doplnil Chavko. Okrem toho bolo spozorovaných 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov. Popri tom zaznamenávali aj ďalšie druhy, napríklad sokola sťahovavého či myšiaka lesného, ale aj zimných hostí ako kaňa sivá alebo myšiak severský.

Orol kráľovský, haja červená aj orliak morský plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa aj zdochlinami alebo chorými jedincami a majú preto v prírode podľa odborníkov nezastupiteľné miesto. „Hostia zo severu u nás našli bezpečnejšiu krajinu, kde sú už chránení aj pred nárazom do elektrických vedení. Energetické spoločnosti na tie najviac nebezpečné úseky v kľúčových častiach 13 Chránených vtáčích území umiestňujú špeciálne prvky,“ priblížil Chavko. Tým dravce zaregistrujú prekážku včas a bez ujmy drôty nadletia. "Takýchto miest je čoraz viac vďaka projektu LIFE Energia, ten sa realizuje až do roku 2019," uzatvoril Chavko.

Do zimného monitoringu haje červenej sa okrem Slovenska zapojilo aj Česko, Rakúsko, Maďarsko, ale taktiež Švajčiarsko, Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Anglicko, Nemecko, Taliansko či Wales. Monitoring ďalších dravcov prebiehal okrem Slovenska a susedných krajín napríklad aj v Srbsku.Téma TASR