Okrúhle výročia na utorok 17. júla 2018

TASR, 17. júla 2018 5:55

Okrúhle výročia na utorok 17. júla 2018.

Foto:TASRBratislava 17. júla (TASR) -

SLOVENSKO

1888 - Narodil sa v Ľubovci gréckokatolícky kňaz a biskup PAVOL PETER GOJDIČ, ktorého komunistická moc v roku 1951 odsúdila na doživotie. Ponúkli mu však okamžité prepustenie, ak prestúpi na pravoslávnu vieru. On túto ponuku neprijal a zostal verný gréckokatolíckej cirkvi. V roku 2001 bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. za blahoslaveného. Zomrel v deň svojich narodenín v leopoldovskej väznici 17.7.1960.

1898 - Narodil sa v Trenčianskej Teplej maliar ŠTEFAN STRAKA. Zomrel 25.1.1932.

1913 - Zomrel v Nedanovciach veľkostatkár, národohospodár a agrometeorológ GREGOR FRIESENHOF. Narodil sa 9.1.1840.

1943 - Narodil sa v Trnovci nad Váhom redaktor, básnik a prozaik PETER ANDRUŠKA.

2013 - Vtedajší prezident Slovenskej republiky (SR) Ivan Gašparovič vymenoval Jaromíra Čižnára za nového generálneho prokurátora.


SVET

1903 - Zomrel britský v USA narodený maliar JAMES WHISTLER, ktorý bol ovplyvnený najmä impresionizmom, symbolizmom a secesiou. Jeho najznámejším obrazom je portrét jeho matky nazvaný Whistlerova matka. Narodil sa 11.7.1834 (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 10. júl).

1918 - Boľševické stráže zastrelili v Jekaterinburgu na príkaz ľudového komisára obrany Leva Davidoviča Trockého posledného ruského cára Mikuláša II. aj s celou rodinou.

1968 - Konala sa v Londýne (Spojené kráľovstvo) premiéra beatlesovského filmu Yellow Submarine (Žltá ponorka), na ktorej sa zúčastnili všetci členovia skupiny Beatles.

1973 - V Afganistane sa uskutočnil štátny prevrat na čele s generálom Sardarom Muhammadom Dáudom. Vzbúrenci zvrhli monarchiu a vyhlásili republiku, čím sa skončila 40-ročná vláda šacha Muhammada Záhira.

1998 - V talianskom Ríme podpísali štatút, na základe ktorého vznikol Medzinárodný trestný súd (International Criminal Court - ICC). S udalosťou súvisí Svetový deň medzinárodnej spravodlivosti.

- V petrohradskom Petropavlovskom chráme (Rusko) pochovali pozostatky posledného ruského cára Mikuláša II.

2003 - Zomrela americká klaviristka a harfistka ROSALYN TURECKOVÁ. Narodila sa 14.12.1914.Téma TASR