Okrúhle výročia na sobotu 23. februára 2019

TASR, 23. februára 2019 5:55

Okrúhle výročia na sobotu 23. februára 2019.Bratislava 23. februára (TASR) -

SLOVENSKO

1859 - Zomrel v Huncovciach učiteľ a židovský aktivista ŠALAMÚN WINTER, ktorý bol v 40. rokoch 19. storočia zástupcom všetkých židovských zborov Spišskej stolice na zhromaždeniach predstaviteľov uhorských Židov v Pešti (dnes Budapešť - Maďarsko). Zaslúžil sa aj o zriadenie synagógy a vyššej židovskej školy v Huncovciach. Narodil sa roku 1778.

1999 - Zomrel v Bratislave dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, tvorca mnohých filmových i televíznych postáv IVAN RAJNIAK. Narodil sa 10.7.1931.

2014 - Zomrel v Košiciach dlhoročný pedagóg Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach, bývalý dekan LF UPJŠ a prorektor UPJŠ FRANTIŠEK LONGAUER, ktorý stál pri rozvoji výučby zahraničných študentov na LF UPJŠ a podporoval prípravu prvých zahraničných projektov lekárskej fakulty. Narodil sa 5.12.1940.


SVET

1574 - Za vlády francúzskeho kráľa Karola IX. vypukla piata náboženská vojna.

1834 - Narodil sa nemecký lekár a cestovateľ GUSTAV NACHTIGAL, jeden z budovateľov nemeckej koloniálnej ríše v Afrike. Zomrel 20.4.1885.

1899 - Narodil sa nemecký spisovateľ ERICH KÄSTNER. Zomrel 29.7.1974.

1919 - Benito Mussolini sformoval v Taliansku fašistickú stranu.

1934 - Zomrel britský hudobný skladateľ sir EDWARD ELGAR. Narodil sa 2.6.1857.

1944 - Na Stalinov príkaz násilím deportovali z Dagestanu asi milión Čečenov a Ingušov na Sibír a do strednej Ázie za spoluprácu s nemeckými nacistami, čím vlastne zanikla Čečensko-Ingušská autonómna sovietska socialistická republika, ktorú obnovili až 9.1.1957.

1954 - Prvýkrát hromadne zaočkovali v americkom Pittsburghu deti proti detskej obrne.

1994 - Vodcovia znepriatelených armád bosnianskych Srbov a Moslimov, generáli Ante Roso a Rasim Delič, podpísali v chorvátskom Záhrebe dohodu o úplnom zastavení paľby. Dohoda vstúpila do platnosti 25.2.1994.
Téma TASR