Nočné telefonovanie nebolo samozrejmosťou

PaedDr.Helena Rusnáková, 22. augusta 2017 12:43

Nedávno sa ma spýtal jeden žiak: "Pani učiteľka, ako ste voľakedy vedeli žiť bez mobilov?"Nové Zámky 22. augusta (SkolskyServis.sk) - Dnes je mobilný telefón už samozrejmosťou, avšak v minulosti telefonovanie malo v určitých etapách svoje ohraničenia. Napríklad v nočných hodinách nebolo možné telefonické spojenie. Pri tejto informácii sme siahli hlbšie do histórie. Hľa, tu je jeden príklad:

Do decembra roku 1928 to bol veľký problém aj pre Novozámčanov. Nové Zámky. O deviatej večer akoby uťalo...nebolo možné žiadne telefonické spojenie. Samozrejme, že občania mesta bojovali za zmenu. Robili patričné kroky, ku ktorým patrili podávania žiadostí, ktoré sa však nestretli s úspechom, až pokiaľ sa do riešenia situácie nepustil senátor Vollay, ktorý osobne navštívil Poštové riaditeľstvo v Bratislave, kde však ani on nepochodil. Následne odcestoval do Prahy, kde na zasadnutí senátu ostro kritizoval dovtedajšiu situáciu v súvislosti s možnosťou telefonovania. Jeho snaha sa sa stretla s úspechom. Zakrátko – 2.decembra 1928 - o tom informovali aj noviny Ujvári újság.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR