Myšiarky močiarne, ktoré sú predzvesťou zimy, sú už na Slovensku

TASR, 22. novembra 2017 15:20

Tieto sovy pritom možno považovať za predzvesť zimy, podobne ako lastovička symbolizuje príchod jari.

Bratislava 22. novembra (TASR) – Ornitológovia už zaznamenali prílet myšiarok močiarnych na územie Slovenska. Prvé zimujúce jedince sa zjavili na juhozápade krajiny. Tieto sovy pritom možno považovať za predzvesť zimy, podobne ako lastovička symbolizuje príchod jari.
Mysiarka usata Foto: Karol Sotnar

Myšiarka močiarna prilieta zo severnej Európy pravidelne za priaznivejšími klimatickými podmienkami. „Ide o sovu, ktorá obýva v Európe hlavne jej severnejšie oblasti. Veľmi vzácne hniezdi v nížinách Slovenska. Niektoré roky môžeme počet párov spočítať na prstoch rúk, inokedy hniezdi početnejšie,“ vysvetlil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

V prípade tejto sovy ide o kočovný druh, ktorý na jeseň vyhľadáva oblasti s dostatkom potravy, najmä hraboša poľného. Zimoviská sa nachádzajú hlavne v oblasti Britských ostrovov, Holandska, Dánska či Nemecka a niektoré jedince zaletia až do oblasti strednej Európy. Na Slovensku boli podľa Veselovského zaznamenané myšiarky, ktoré boli označené krúžkom v Nemecku, Nórsku a Fínsku.

Na Slovensku možno pozorovať aj ďalší druh myšiarky – známejšiu myšiarku ušatú. Kým myšiarok močiarnych je počas zimy na Slovensku sotva pár stoviek, počet myšiarok ušatých sa odhaduje na 7000 jedincov. Tento druh sovy využíva na oddych najčastejšie mestské prostredie. „V chladných jesenných a zimných dňoch posedávajú spoločne desiatky jedincov najmä na ihličnatých stromoch v okolí kostolov, škôl či rodinných domov,“ priblížil Veselovský.

Myšiarky močiarne cez deň oddychujú netradične v menších kŕdľoch na zemi. Pred predátormi ich pritom chráni vynikajúci sluch a maskovanie pripomínajúce okolitú vegetáciu. „Pokiaľ myšiarka nevyletí, je takmer nemožné ju spozorovať. Počas monitoringu v teréne ich dokáže prezradiť iba hlas, typický spôsob letu a krásne, sýto žlté oči,“ uviedol ornitológ.

Odborníci mapujú počas zimného obdobia výskyt viacerých druhov dravcov, pričom údaje sú dôležité aj pri ochrane ich životného prostredia a poukazujú na to, že rôznorodé využívanie krajiny má pozitívny vplyv na biodiverzitu, upozornila mimovládna organizácia. Do monitoringu sa môže zapojiť každý, samostatne vo voľnom čase, alebo počas exkurzií, zimných sčítaní pre verejnosť a súťaží organizovaných Ochranou dravcov na Slovensku.

„Najvhodnejší čas na monitoring myšiarky močiarnej je za šera, kedy začína loviť. Pri prechádzkach v prírode netreba zabúdať na dodržanie dostatočnej vzdialenosti. Vyrušovanie zbytočne uberá vtákom energiu, ktorú nutne potrebujú na prežitie zimy,“ uzatvoril Veselovský.


Téma TASR