Miroslav Válek bol básnik s nesmiernym talentom

TASR, 17. júla 2017 9:51

Patril medzi prvých slovenských básnikov, ktorí začali písať moderne - bez schematizmu.

Miroslav Válek Foto: TASR


Trnava/Bratislava 17. júla (TASR)- Predstaviteľ ľúbostnej poézie, bývalý slovenský minister kultúry Miroslav Válek vydal osem básnických zbierok. Je autorom viacerých kníh pre deti a mládež, esejí a prekladov. Patril medzi prvých slovenských básnikov, ktorí začali písať moderne - bez schematizmu. V pondelok 17. júla uplynie 90 rokov od jeho narodenia.

Narodil sa 17. júla 1927 v Trnave, kde vyštudoval Obchodnú akadémiu. Po skončení Vysokej školy obchodnej v Bratislave pracoval ako redaktor v rôznych časopisoch a predsedal Zväzu slovenských spisovateľov. Svoje prvé literárne pokusy uverejňoval v rokoch 1946-1948 v trnavskom dvojtýždenníku Plameň, kde mu vyšlo niekoľko lyrických básní, prezrádzajúcich jeho nesporný talent.

Debutoval v roku 1959 zbierkou Dotyky, plnou básní s ľúbostnou tematikou. Nasledovala zbierka Príťažlivosť (1961), kde medzi najznámejšie patrí báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, v ktorej básnik zobrazil svoju tragickú skúsenosť s vojnou.

V rokoch 1962-1966 bol šéfredaktorom v tom čase pre slovenskú literatúru zlomového mesačníka Mladá tvorba, ktorá zohrala po roku 1956 po páde kultu stalinizmu dôležitú úlohu vo vývine slovenskej kultúry. Sústreďovali sa okolo nej mladí literáti, výtvarníci a dramatici, čerpajúci zo slovenského nadrealizmu a medzivojnových avantgárd. V rokoch 1966-1967 Válek viedol časopis Romboid a v roku 1968 sa spolupodieľal na obnovení Nového slova.

Válkove verše obsahujú aj básnické zbierky Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965). Obsahovo inak vyznieva básnická skladba Slovo (1976), ktorej kontroverzné prijatie vyplývalo hlavne z Válkovej oddanosti ku komunistickej ideológii. Zbierkou Z vody sa v roku 1977 vrátil k svojej expresívnej ľúbostnej lyrike.

Niektoré jeho básne si vybrali ako texty k piesňam známi slovenskí speváci ako napr. Pavol Hammel a Miro Žbirka.

Výber z jeho publicistickej činnosti, zameranej na problémy literatúry, ale aj na otázky rozvoja socialistickej kultúry vyšli knižne pod názvom O literatúre a kultúre (1979).

Neodmysliteľnou súčasťou životnej cesty Miroslava Válka bola jeho politická činnosť. Bol slovenským ministrom kultúry v období tzv. normalizácie (1969-1988) i členom najvyšších orgánov komunistickej strany. Ako politik sa hlásil k normalizácii, ako minister kultúry sa snažil zmierňovať jej dopad na slovenskú kultúru, brániť ju pred hrubými mocenskými zásahmi.

Básnik Miroslav Válek zomrel 27. januára 1991 v Bratislave, dožil sa 63 rokov.

Divadlo Andreja Bagra (DAB) v Nitre 21. apríla uviedlo premiéru inscenácie Žltým včelám žlté slzy, ktorá vznikla na motívy poézie Miroslava Válka. Režisérom i autorom dramatizácie sa stal český režisér Jan Antonín Pitínský.

Pod názvom Príťažlivosť poézie usporiadalo 5. júna Národné osvetové centrum v Bratislave slávnostné podujatie pri príležitosti Válkových nedožitých 90. narodenín. "Jeho dielo preveril čas, je to nespochybniteľne veľký básnik, dodnes obľúbený a čítaný," zhodnotil mimoriadny talent básnika minister kultúry SR Marek Maďarič.Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac