MS: Rok slovenskej štátnosti predstaví dejinnú cestu Slovenska

TASR, 18. januára 2018 7:13

Historický podiel na vzniku súčasnej Slovenskej republiky majú aj známe i menej známe osobnosti spojené s Maticou slovenskou (MS).

Bratislava 18. januára (TASR) - Ustanovizeň si v roku 2018 pripomenie výročia viacerých z nich sériou tematických podujatí, seminárov a konferencií.
Tabuľa na prvej budove Matice slovenskej v Martine. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

„Cesta Slovákov k vlastnej modernej štátnosti nemohla byť úspešná bez tých, ktorí dennodenne pracovali na zlepšení postavenia nášho národa. Veľa sa hovorí o Štúrovi či Štefánikovi, ale už málokto vie, čo dosiahol doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty alebo Andrej Kmeť, zakladateľ Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorou prakticky nahradil činnosť zrušenej Matice. Tento rok tak máme jedinečnú možnosť predstaviť verejnosti významné udalosti a zaujímavé osobnosti, z ktorých mnohí boli matičiari,“ uviedol predseda MS Marián Gešper v súvislosti s vyhláseným Rokom slovenskej štátnosti. Ten sa začal novoročným koncertom vo Zvolenskej Slatine a pokračovať bude po celom Slovensku v rôznych matičných pracoviskách.

Kultúrne a literárne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú predovšetkým na Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z roku 1918 či Manifest slovenského národa, ktorý viedol k autonómii v roku 1938. Venovať sa budú tiež Dubčekovmu obrodnému procesu a zákonu o federácii z roku 1968, ako aj Sviečkovej manifestácii spred troch desaťročí.

Všetky tieto dôležité udalosti majú spoločné číslo osem a spájajú sa s nimi okrúhle výročia osobností, aj vďaka ktorým mohla neskôr vzniknúť moderná Slovenská republika. Matica slovenská chce verejnosti vysvetliť nielen ich význam pre súčasnosť, ale tiež predstaviť zaujímavé fakty z ich životov.

„Je známe, že napríklad Jozef Škultéty bol pre svoju pronárodnú činnosť väznený až šesťkrát. Rovnako aj Martin Rázus bol pre svoje politické presvedčenie tŕňom v oku uhorského režimu, no ľahké to nemal ani po roku 1920,“ načrtol riaditeľ Slovenského historického ústavu Ivan Mrva. V piatok 19. januára uplynie od smrti Jozefa Škultétyho presne 70 rokov.

V Knižnici slovenskej štátnosti v Bratislave sa v stredu popoludní uskutoční odborné kolokvium s názvom 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993, na ktorom sa bude hovoriť o okolnostiach rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatného Slovenska.

TASR informovala Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej.


Téma TASR