Maliar Ladislav Medňanský bol krajinárom európskeho významu

TASR, 17. apríla 2014 7:44

Celý život sa venoval aj figurálnemu maliarstvu.

Viedeň/Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovenský maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) bol krajinárom európskeho významu. Ateliér mal na parížskom Montmartri vo Francúzsku a neskôr vo Viedni a v Budapešti. Vo štvrtok 17. apríla uplynie od jeho úmrtia 95 rokov.
Ladislav Medňanský Foto: wikipediaLadislav Medňanský bol slobodomyseľný demokrat a humanista. Hmotné zabezpečenie mu umožňovalo venovať sa naplno tvorbe. Slovenská príroda a ľud boli pre neho trvalým námetom od začiatku. Maľoval hmlisté a súmračné krajiny. Popri tečúcej vode častým jeho motívom boli aj stromy. V tomto duchu namaľoval veľký obrazový cyklus tatranských krajín.

Celý život sa venoval aj figurálnemu maliarstvu. Najprv to boli štúdie drotárov, chasníkov a iných ľudových typov. Popri dedinčanoch ho inšpirovala aj mestská periféria, tuláci, trhani. Svoju figuralistiku dovŕšil ako frontový maliar, keď sa v roku 1915 dobrovoľne prihlásil do služieb rakúsko-uhorskej armády. Prinášal z prvej svetovej vojny kresbové reportáže, ceruzkové aj štetcové alebo pastelové. Umeleckou bilanciou tohto záverečného obdobia a súčasne aj epilógom Medňanského tvorby je dramaticky vyznievajúce plátno Pohreb v Tatrách (1918).

Narodil sa 23. apríla 1852 v Beckove v šľachtickej rodine. Prvých desať rokov svojho života strávil Ladislav Medňanský v beckovskom kaštieli, potom sa rodina presťahovala do matkinho rodného kaštieľa v Strážkach pri Kežmarku.

Súkromné hodiny maliarstva mu najprv doma dával viedenský akvarelista Thomas Ender. Po maturite Medňanský študoval na akadémii v nemeckom Mníchove a na École des Beaux-Arts vo francúzskej metropole Paríži. Striedavo žil v Strážkach, v Beckove, v Paríži, vo Viedni a v Budapešti, pohyboval sa aj v južnejších miestach Rakúsko-uhorskej monarchie.

Rozsah Medňanského umeleckej pozostalosti nie je možné komplexne rekonštruovať, mnohé diela nepodpisoval, nedatoval, daroval alebo predal.

Maliar Ladislav Medňanský zomrel 17. apríla 1919 vo Viedni vo veku nedožitých 67 rokov.

Podstatná časť jeho diel sa nachádza v Maďarskej národnej galérii v Budapešti. Súčasťou Medňanského zbierky v Slovenskej národnej galérii v Bratislave sú diela tzv. "strážskej" kolekcie. Obsahuje prevažne práce uchovávané autorom v domácom prostredí v Beckove a v Strážkach, darované členom rodiny alebo vytvorené v spomenutých obciach.Téma TASR