Majster figurálnej keramickej tvorby Ignác Bizmayer jubiluje

TASR, 20. apríla 2017 7:48

Jeho hlinené výrobky znázorňujúce všedný život Slovákov sú cennou zberateľskou raritou.

Keramik Ignác Bizmayer žije a býva v Modre-Harmónii. Narodil sa v Košolnej a je potomok Habánov. Na Slovensku patrí medzi najznámejších umelcov. Ignác Bizmayer vo svojej ľudovej izbe s ukážkami starej habánskej keramiky. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/20. apríla 1992 Foto: TASRKošolná/Bratislava 20. apríla (TASR) – Významný výtvarník a keramikár Ignác Bizmayer sa vo štvrtok 20. apríla dožíva 95 rokov.

Celoživotná tvorba umeleckej legendy sochárstva a keramickej tvorby na Slovensku čerpá z tém slovenských tradícií a kultúrneho dedičstva. Jeho hlinené výrobky znázorňujúce všedný život Slovákov sú cennou zberateľskou raritou.

Ignác Bizmayer sa narodil 20. apríla 1922 v obci Košolná, kde vyrastal na habánskom dvore. V rokoch 1936-1939 študoval na Keramickej škole v Modre a potom pracoval ako maliar úžitkových a dekoratívnych výrobkov fajansovej produkcie v Slovenskej keramike v Modre. Od roku 1957 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Žije a tvorí vo svojom ateliéri v Modre - Harmónii.

Sústredil sa na výtvarné stvárnenie bohatých slovenských krojov remeselníkov, muzikantov, svätcov a početných ľudových tradícií a zvykov. Umelec vo svojej tvorbe preukázal vysokú mieru stotožnenia sa s ľudovými tradíciami, potvrdil v nej svoju národnú príslušnosť, lyrickosť a idylickosť i vrúcny vzťah k domovine a jej krásam. Z jedinečných diel Ignáca Bizmayera sú známe napríklad Vynášanie Moreny (keramický objekt), Jánošíkovská družina (keramický objekt), Vinohradnícky rok (keramický figurálny cyklus), keramický krb pre slovenskú kolibu na svetovej výstave EXPO 67 (Montreal - Kanada), súbor figurálnych reliéfov (Detské mestečko, Trenčín-Zlatovce) alebo Na pomoc horám (keramika).

Samostatne vystavoval v českej Prahe (1955, 1982), v Bratislave (1972, 1982), v Banskej Bystrici (1972), v Martine (1972) aj v Trenčíne (1987). Jeho tvorbu obdivovali aj v Maďarsku (1974), Bulharsku (1975) a Egypte (1977). V roku 2010 boli Bizmayerove diela súčasťou výstavy Hodnoty a odkazy - slovenské umenie proti fašizmu v Ruskom dome vedy a umenia v nemeckom Berlíne, ktorú zorganizoval Slovenský inštitút v Berlíne.

Počas Svetového kongresu keramikárov v roku 1994 sprístupnili v Modre Galériu Ignáca Bizmayera, ktorá je súčasťou Múzea Ľudovíta Štúra. Za svoj prínos do slovenskej výtvarnej kultúry sa v roku 1972 stal zaslúžilým umelcom a o desať rokov neskôr dostal titul národný umelec. V roku 1995 mu udelili poctu Karola Plicku za mimoriadne celoživotné dielo v oblasti keramickej figurálnej tvorby a za výnimočný osobnostný prínos pri uchovávaní a popularizácii národných tradícií Slovenska. Od roku 2003 je držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby.

V apríli 2012 si Ignác Bizmayer prevzal Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Hlava štátu vyznamenala výtvarníka pri príležitosti jeho životného jubilea 90 rokov.

20 nik mittTéma TASR