Dobroslav Chrobák vnášal do realistickej prózy prvky mystiky

TASR, 16. mája 2016 8:45

Jeho najznámejšie dielo Drak sa vracia (1943) má nepochybne zásluhu na tom, že pozícia Dobroslava Chrobáka vo vývine literárneho a umeleckého smeru naturizmu sa stala neotrasiteľnou.

Hybe/Bratislava 16. mája (TASR) – Dnes uplynie 65 rokov od úmrtia spisovateľa, literárneho kritika, vysokoškolského pedagóga, elektrotechnického inžiniera a rozhlasového pracovníka Dobroslava Chrobáka.

Na snímke časť historickej expozície v Dome Dobroslava Chrobáka v obci Hybe Foto: TASRPopredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy vynikal schopnosťou vykresliť atmosféru dediny, svojrázny svet ľudí obklopených drsnou prírodou, ktorá ich aj osobitným spôsobom formovala. Jeho najznámejšie dielo Drak sa vracia (1943) má nepochybne zásluhu na tom, že pozícia Dobroslava Chrobáka vo vývine literárneho a umeleckého smeru naturizmu sa stala neotrasiteľnou.

Narodil sa 16. februára 1907 v liptovskej obci Hybe ako druhé zo štyroch detí. Už ako študent sa zanietene venoval písaniu poviedok, bol kronikárom obce, zberateľom prísloví a porekadiel. Vo veku 17 rokov našiel svoj literárny vzor v ruskom velikánovi F. M. Dostojevskom. Vzdelanie získal na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave, neskôr študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde v roku 1934 získal titul inžiniera. Mal to šťastie, že počas štúdií sa nachádzal v literárne podnetnom prostredí s možnosťou kontaktu so známymi slovenskými literárnymi osobnosťami, ako boli napríklad neskorší literárny kritik Milan Pišút, básnik Andrej Plávka, literárny vedec Rudo Brtáň či literáti Ján Kostra, Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč, Alexander Matuška a Laco Novomeský. Po štúdiách pôsobil v Bratislave ako referent Rádiožurnálu (1934-1938), vedúci techniky (1938–1945), vedúci krátkovlnného vysielania (1945-1947) a v posledných rokoch života bol oblastným riaditeľom Československého rozhlasu na Slovensku (1947-1951). Súčasne od roku 1943 prednášal vysokofrekvenčnú elektrotechniku a elektroakustiku. Externe viedol Ústav vysokofrekvenčnej elektrotechniky na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita - STU)

Dobroslav Chrobák bol jedným z predstaviteľov literárneho a umeleckého smeru naturizmu, ktorý má korene vo francúzskej literatúre konca 19. storočia. Záchranu pred odcudzeným svetom hľadali autori v dedinskom prostredí, v duševnom svete jednoduchých ľudí, vo vlastnom vnútri, vo svete symbolov, mýtov a baladickosti. Vidiecke a vrchárske prostredie pokladali naturisti za najprirodzenejšie pre slobodný vývin osobnosti človeka. Dejová línia je však slabá, preto v próze naturizmu chýba román. Próza naturizmu sa na Slovensku dostala do popredia vďaka potrebe zdôrazňovať hodnoty domova. Chrobák patril k najmladším povojnovým autorom, ktorí prehlbovali lyrizačné tendencie. Už jeho prvá kniha próz Kamarát Jašek (1937) predstavuje spojenie tradičného realizmu s naturizmom. Umelecké postupy vyskúšané v poviedke Návrat Ondreja Baláža s úspechom uplatnil aj v jeho najvýznamnejšej novele Drak sa vracia (1943), ktorú aj literárna kritika vysoko ohodnotila. Dielo je hlbokým ponorením sa do ľudskej duše, vyrozprávané bohatou a pritom jednoduchou, umelecky prenikavou rečou.

Popri umeleckej tvorbe sa spisovateľ venoval tiež literárnej kritike, písal aj eseje a fejtóny. Spolu s prozaikom Štefanom Letzom zostavil Slovenský literárny almanach (1931) a vydal Rukoväť dejín slovenskej literatúry (1932), ktorá plnila funkciu malého slovníka slovenských spisovateľov.

Uznávaný literát Dobroslav Chrobák zomrel 16. mája 1951 v Bratislave na rakovinový nádor vo veku 44 rokov. Jeho sčasti zrekonštruovaný dom v rodnej obci Hybe plní od roku 2007 funkciu jedinečného obecného múzea. Popri pamätnej izbe spisovateľa sa v ňom nachádza rozsiahla expozícia o histórii a kultúre obce Hybe, informačné centrum či tvorivá hrnčiarska a medovnikárska dielňa.Téma TASR