Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja

PaedDr.Helena Rusnáková, 15. mája 2019 13:43

Vlčkovce.

Vlčkovce 15. mája (SkolskyServis.sk) - Na východnom okraji Trnavskej tabule leží obec Vlčkovce. Obec bola v minulosti známa ako Farkašín ( v roku 1948 dostala pomenovanie Vlčkovce). Skutočnosť, že v stredoveku ležala na dôležitej obchodnej ceste, ovplyvnila životy tamojších obyvateľov. Česká cesta, ležiaca v blízkosti obce mala kladný vplyv na rozvoj dediny, keďže ju hojne využívali kupci a obchodníci, ale v období vojenských nepokojov bola príčinou nešťastia obyvateľov, keďže tadiaľ prechádzajúce vojská neraz vypaľovali a vyrabovali obce, obyvateľov odvádzali do zajatia.
Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja - Vlčkovce Foto: Helena Rusnáková

Rodák obce, sochár, výtvarný pedagóg a redaktor Fraňo Štefunko (* 4. august 1903, Dudváh-Vlčkovce – † 6. apríl 1974, Martin) sa zaoberal aj históriou obce. Podľa neho najstaršou písomnou zmienkou o Vlčkovciach je listina z roku 1231, ktorá zaznamenáva spor o dediny Farkašín a Gest (Hoste).  Ďalšou známou listinou, v ktorej je zmienka o obce, je listina Karola Roberta z roku 1336. Panovník odstraňoval neprimerane vysoké mýtne poplatky na ceste vedúcej z českých krajín na Balkán. 

Archeologické nálezy však nasvedčujú tomu, že obec bola osídlená od paleolitu . Obec počas svojej histórie vystriedala viacerých majiteľov. Písomnými prameňmi je doložené, že v 15. storočí patrila obec hradu Šintava. V 16. storočí prišli do obce habáni. V tom období bola obec majetkom rodu Pálfyovcov.

Do života obyvateľov zasiahli aj dve svetové vojny. Na bojiskách prvej svetovej vojny zahynulo 34 mužov, počas druhej svetovej vojny bolo v obci poškodených asi 15 domov . Niekoľko mužov z obce bojovalo v SNP.
Najstaršou stavebnou pamiatkou obce je kamenný barokový kríž z roku 1777. K stavebným pamiatkam obce patrí kostol, postavený v roku 1934, ktorý je zasvätený sv. Terezke Ježiškovej Kostol stojí na pôvodnom mieste starého kostola na konci obce smerom na Sereď. Medzi kostolom a cukrovarom sa nachádza mlyn, ktorého história siaha do habánskeho obdobia (16.storočie). V obci sa nachádzajú sakrálne pamiatky v podobe krížov, sôch svätcov. Na hlavnej ceste, oproti základnej škole sa nachádza rodný dom sochára, národného umelca Fraňa Štefunka. Fraňo Štefunko sa v roku 1944 ako vojak zúčastnil SNP, v novembri bol ranený, 29.1.1945 Nemcami odsúdený na smrť, väznený v Martine a Ružomberku, po úteku z väzenia sa skrýval až do 11. apríla 1945 v Ružomberku. Vytvoril viaceré vojnové pomníky, v roku 1952 získal prvú cenu za partizánsky cintorín v Priekope.

Pri kostole stojí kamenný kríž, na ktorom s nápisom "Na pamiatku skončenia vojny a vo svetovej vojne padlých vojakov, obnovila a znovu postavila kríž obec Farkašín v roku 1946".Použitá literatúra:
https://mytrnava.sme.sk/c/20680731/vidiecky-dom-uchovava-spomienky-na-minulost
http://www.vlckovce.sk/obec-2/historia/
Slovenský biografický slovník V. Martin 1992
Fotografie: Helena Rusnáková, apríl 2019

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR