Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja (2)

PaedDr.Helena Rusnáková, 16. augusta 2018 6:52

Dnes sa zastavíme v obci Matúškovo.

Matúškovo 16. augusta (SkolskyServis.sk) - Obec leží v blízkosti rieky Váh, v susedstve okresného mesta Galanta. Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v popise diakovského chotára v listine z roku 1138. Archeologické nálezy potvrdzujú i v tejto lokalite život z omnoho skoršieho obdobia. Boli tu nájdené staroslovanské popolnicové hroby a vecné nálezy pochádzajúce z 10. storočia.

Foto: Helena Rusnáková


V časoch protihabsburských povstaní cez obec prešli kurucké a cisárske oddiely.

Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol Narodenia panny Márie postavený v barokovo - klasicistickom štýle na mieste staršieho kostola v roku 1781, zväčšený bol v roku 1910. Kostol dal postaviť František Esterházy.
V kostole môžeme vidieť vzácne maľby, ktorých tvorcami sú Than Mór a G. Schneider z Trnavy. Návštevníkov kostola upútajú aj sochy sv. Petra a Pavla.

Vedľa kostola nás upúta pohľad na sochu vojaka, ktorá je súčasťou pamätníka na počesť obetí 1. svetovej vojny. V obci sa nachádza niekoľko menších sakrálnych pamiatok,ku ktorým patrí aj trojičný stĺp Trojičný stĺp z roku 1850.Text a foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR