Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja ( 1 )

PaedDr.Helena Rusnáková, 14. augusta 2018 10:08

Návštevu Trnavského kraja začíname v obci Majcichov.

Majcichov 14. augusta (SkolskyServis.sk) - Obec Majcichov sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Trnava. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266, avšak archeologické nálezy potvrdzujú skutočnosť, že život na území obce už pulzoval v staršej dobe kamennej.História obce je spojená s menami viacerých významných osobností, ku ktorým patrí aj rímskokatolícky kňaza literát Ján Palárik, ktorý tu pôsobil v rokoch 1862 – 1870. O jeho hrob sa Majcichovčania do dnešných dní s úctou starajú a pristavujú sa pri ňom vzdať hold jednému z velikánov našej histórie aj návštevníci obce, žiaci a študenti. V obci sa nachádza aj pamätná izba Jána Palárika, jeho pôsobenie v obci pripomína pamätná tabuľa na Farskom úrade, busta na nádvorí kostola.

Okrem Jána Palárika tu pôsobili aj ďalšie známe osobnosti : Martin Čulen, František Richard Osval , Konštantín Hurban, Michal Kopčan, Jozef Karell a Anton Grman a i.

Majcichovčania si ctia aj cyrilometodskú tradíciu. Na nádvorí kostola sa nachádza súsošie bratov zo Solúna. V obci je viacero sakrálnych pamiatok, kríž, sochy, kaplnka.

Obe svetové vojny kruto zasiahli aj do majcichovských rodín. Na pamiatku obetí je postavený pomník v záhrade kostola.

Nuž, je tu čo pozerať, čo obdivovať, je tu viacero zaujímavostí, pri ktorých sa zastavíme a v duchu sa prenesieme do histórie.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR