Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (55) - Preseľany

PaedDr.Helena Rusnáková, 20. apríla 2019 8:27

Vo svojom poznávacom výlete v okrese Topoľčany som sa zastavila v obci s bohatou históriou, ktorá spomína na turecké nájazdy i boje kurucov s labancami...

Preseľany 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Obec Preseľany leží v strede Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na terase rieky Nitry. Prvá písomná zmienka o obci Preseľany je z roku 1280, archeologické nálezy dokazujú, že táto lokalita bola obývaná o niekoľko storočí skôr. Našlo sa tu pohrebisko z veľkomoravskej doby a sídlisko z 10. - 12. storočia. Najstaršie pomenovanie  je z 12. storočia - Presteran.
Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Preseľany Foto: Helena Rusnáková

V 16. storočí v obci zúrila morová epidémia. Okrem epidémie moru zasiahli obec aj ťažké nájazdy Turkov. V roku 1668 Turocko – tatárske vojská Preseľany vypálili. V roku 1682 Turci, ktorí plienili nitriansku dolinu vtrhli do kostola, kde sa konala pobožnosť, pozabíjali mnoho veriacich a kňaza vyvliekli pred kostol, kde mu sťali hlavu. Následne kostol vyrabovali a spustošili. Túto udalosť nám dnes pripomína kamenný kríž, stojaci na nádvorí kostola, pred kostolnými dverami. Kríž bol postavený v roku 1914 z pozostalosti Jozefa Lacena.
S obcou Preseľany je spojené aj meno Ladislava Očkaja, známej osobnosti z obdobia povstania Františka Rákociho II.
Dňa 29. augusta 1708 sa odohrala veľká bitka medzi kurucmi ( Rákociho vojsko) a labancami ( cisárske vojsko) v chotári obce Preseľany. Jedna strana vojska bola usadená v lokalite Tábor pri Belinciach a druhá cisárska armáda táborila pri Preseľanoch. Kurucom velil Ladislav Očkaj z Očkova a labancom gróf Karol Pálfi.
Očkaj zradil kurucov a pridal sa na stranu labancov, za čo mu kuruci prisahali pomstu.
Ladislav Očkaj – už na cisárskej strane – sa zúčastnil 3. októbra 1708 obsadzovania Topoľčian . Tu sa kuruckým oslabeným vojskám dostalo pomoci zo strany vlastníka panstva, ktorý dokonca raneného Rákociho dlhší čas ukrýval na Topoľčianskom hrade. Neskôr prebýval ranený Rákoci aj v kaštieli rodiny Bačkády a Baštíne a u Zerdaheliovcov v Nitrianskej Strede, odkiaľ už značne posilnený musel utiecť. Koncom roku 1708 kurucké vojská opustili Ponitrie.
Pretože Očkajova zrada vyvolala značný rozkol v kuruckom vojsku, kuruci si zaumienili zajať ho a potrestať. Na jeho dolapenie sa podujal osobne hlavný kapitán novozámockej posádky Adam Jávorka.
Keď sa 31. decembra 1709 približujúc sa k Očkovu dozvedel, že Ladislav Očkaj sa zdržuje vo Vrbovom v kaštieli Révaiovcov, rozhodol sa, že sa 1. januára 1710 preoblečený vkradne do kaštiela. To sa mu aj podarilo a tak aj vyzvedel, kedy sa bude vracať Očkaj do Očkova.
V neskorých večerných hodinách Očkaja zajal a doviedol ho k novozámockej hradnej posádke. Do Nových Zámkov prišli 2.januára 1710. Tu zasadol vojenský súd pod vedením Štefana Čajágiho a vyniesol krutý rozsudok – smrť napichnutím na kôl. Očkajov brat Alexander, ktorý slúžil v novozámockej posádke prosil, aby jeho brat odišiel zo sveta v menších mukách. Jeho prosbe o zmenu rozsudku nakoniec vyhoveli a zmenili ho na popravu sťatím. Popravu vykonali 3. januára 1710.

Od kráľa Ferdinanda III.dostala obec v roku 1646 mestské kráľovské jarmočné výsady a trhové právo, právo opevnenia, cechové právo a právo na vyberanie mýta. V rokoch 1825 – 1848 v Preseľanoch pôsobil kňaz Matej Bazalica. Bol známy pomológ – ovocinár uznávaný aj za hranicami Monarchie. V obci bola známa tehelňa, ktorá zamestnávala veľa obyvateľov Preselian, aj širšieho okolia. Obec vlastnila aj mlyn.

Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol svätej Alžbety. V obci sa nachádza aj baroková kaplnka z 18.storočia , empírová kúria, prícestná kaplnka a niekoľko menších sakrálnych pamiatok.Použitá literatúra:

Machala, D.: Slovenská vlativeda, IV, Matica slovenská 2012, s.267
https://www.obecpreselany.sk/historia.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR