Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (42)

PaedDr.Helena Rusnáková, 16. februára 2019 9:32

Boli ste už vo Vrábľoch? Ak nie, my vás tam zavedieme.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Vráble Foto: Helena Rusnáková


Vráble 16. februára (SkolskyskyServis.sk) - Mesto Vráble sa nachádza v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, v časti Žitavská pahorkatina na strednom Požitaví, 20 km juhovýchodne od Nitry.

V prvej písomnej zmienke z roku 1265 sa Vráble spomínajú ako Verebel.

V 13. storočí boli Vráble známym trhovým miestom. V tomto období obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Okolo polovice 16. storočia mali Vráble charakter zemepanského mestečka. Veľký význam nadobudlo mesto Vráble v čase protitureckých bojov, kedy boli dôležitým oporným bodom. Hoci prvý nápor na mesto zo strany Turkov sa konal v roku 1530, až v roku 1624 sa rozhodlo o stavbe pevnosti na obranu mesta a okolia, známej ako Zemský hrad. V roku 1626 sa obrancom mesta podarilo mesto od Turkov obrániť, ale v roku 1653 pevnosť podľahla náporu tureckých vojsk. V 17. storočí vznikajú cechy mlynárov, mäsiarov, čižmárov a kožušníkov. Kostol s farou sú písomne doložené v roku 1359. Vo Vrábľoch bola najstaršia poštová stanica v Tekovskej župe. V monografii Andrása Vályiho sa dočítame, že v mestečku bolo aj viacero kúrií, z ktorých najznámejšia bola kúria rodiny Boronkay, kde údajne jednu noc prenocoval aj cisár František Jozef I. na ceste z Bratislavy do Banskej Štiavnice. V monografii Eleka Fényesa sa uvádza, že v okolí mestečka je úrodná pôda, kde sa pestuje kvalitná pšenica, že okolie je povestné chovom hovädzieho dobytka , víno je strednej kvality, stromov je tu málo.

V histórii mesta sa spomína viacero historických osobností – i keď na krátku dobu , ako napr. Gabriel Bethlen, ktorý v roku 1620 tu rokoval s poslom Imrichom Liptaym a kapitánom Nitrianskeho hradu Mikášom Nadányim.
Vo februári 1705 vo Vrábľoch táboril a viedol rokovania František Rákoci II.

V októbri 1708 tu táboril generál Heister. V meste sa zachovalo niekoľko významných historických stavieb, ku ktorým patrí rímskokatolícky kostol Preblahoslavenej Panny Márie, klasicistická kaplnka zasvätená sv. Urbanovi - patrónovi a ochrancovi vinohradov postavená vo vinohradoch v roku 1813 a kaplnka, v ktorej sú pochovaní členovia rodiny Néčei, neskorobaroková budova fary a viacero menších sakrálnych pamiatok v podobe sôch svätcov a krížov.

Ani obyvatelia mestečka Vráble nezabúdajú na obete svetových vojen. Na miestnom cintoríne sa nachádza Pomník obetiam oslobodenia mesta v roku 1919, v parku pri kostole sa nachádza Pamätník na počesť obetí 2. svetovej vojny.
Použitá literatúra:

Fényes E.: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. 1851.
Borovszky, S.: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája. A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. Budapest: Országos Monografia Társaság. 1896–1914. Bars vármegye.
http://www.vrable.sk/historia.phtml?id5=18615


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR