Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (38)

PaedDr.Helena Rusnáková, 12. februára 2019 9:48

Dnes navštívime obec Zlatná na Ostrove. Obec sa nachádza na juhovýchodnej časti Žitného ostrova vedľa hlavnej cesty a železničnej trate spájajúcich Komárno s Bratislavou.

Zlatná na Ostrove 12. februára (SkolskyServis.sk) - Obec patrí k lokalitám s najnižšou nadmorskou výškou. Stred obce má nadmorskú výšku 112 m n.m.. Označenie geodetického bodu sa nachádza na priečelí reformovaného klasicistického kostola postaveného v roku 1794. V obci sa nachádza aj rímskokatolícky kostol Štefana Kráľa z roku 1935.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Zlatná na Ostrove Foto: Helena Rusnáková


Dejiny osídlenia obce približuje turistom informačná tabuľa, nachádzajúca sa pred Obecným úradom : „ Osada sa po prvýkrát uvádza v roku 1094 ( aurelus locus ) ako majetok benediktínskeho opátstva v Tihany (MR). Pôvodne sa nachádzala v blízkosti brehu Dunaja , ale kvôli dunajským záplavám bola unovu vybudovaná na dnešnom mieste. Lovecké revíry v Zlatnej navštívil v roku 1267 kráľ Belo IV. , v roku 1277 kráľ Ladislav IV. Od 13. storočia patrila „villa Oronos“ kpanstvu hradov Posádka a Komárno, od 14.storočia vola majetkom viacerých zemepánov. Obec v roku 1676 vypálili turecké vojská obliehajúce Nové Zámky. Opätovne bola osídlená začiatkom18. storočia , kedy bola zlúčená so susednými osadami ( Veľký Lél, Örkény, Ontopa, Horná Zlatná) pod názvom Zlatná, od roku 1908 ako Zlatná na Ostrove. Obec bola značne poškodená počas povodne v roku 1965.“

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Mlynári patrili do cechu v Komárne. V obci boli aj zruční košikári. Rybné bohatstvo Dunaja uživila rodiny profesionálnych rybárov, ale aj iných obyvateľov. Svoju obživu si našlo veľa ľudí na dunajských vodných mlynoch. Úsek Dunaja, kde fungovali vodné mlyny dostalo názov: Malomrév (Prístavisko vodných mlynov).

Okrem prírodných katastrof v podobe viacerých povodní obyvatelia boli postihnutí ajnásledkami dvoch svetových vojen. Na počesť vojnovým obetiam postavili na obecnom cintoríne dva pamätníky. Pomník 80 padlýmhrdinom1. svetovej vojny bol postavený v roku 1928 . V roku 1975 bol v jeho blízkosti postavený pomník hrdinom 2. svetovej vojny.

Na židovskom cintoríne sa nachádza pamätník s menami 61 obetí holokaustu. V obci sa nachádzajú aj z dreva vyrezávané pamätné stĺpy a niekoľko pamätných tabúľ. V blízkosti osady Veľký Lél sa nachádza Veľkolélsky ostrov , ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a mokrade medzinárodného významu.Použitá literatúra:
https://www.obeczlatna.sk/index.php/sk/pamiatky
Informačná tabuľa obce vyhotovená OZ Mór Koczán v spolupráci s Obcou Zlatná na Ostrove.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR