Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (25)

PaedDr.Helena Rusnáková, 17. augusta 2018 7:43

Dnes sa zastavíme v obci Semerovo. Nachádza sa tu aj zaujímavosť pre milovníkov histórie - zachovaná hmotná pamiatka po Rimanoch.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Semerovo Foto: Helena Rusnáková


Semerovo 17. augusta (SkolskyServis.sk) - Obec Semerovo sa nachádza na území okresu Nové Zámky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1210.

Aj život v tejto obci ovplyvnili rôzne historické udalosti. V 16. storočí obec vyplienili Turci. V nastávajúcom období bola obec osídlená poddanými pochádzajúcimi z Myjavy. Na začiatku 18. storočia ( 1704 ) bola obec vypálená cisárskymi vojskami.

Aj v tejto obci nájdeme zaujímavé stavebné pamiatky. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Nanebovzatia panny Márie postavený v barokovom slohu v roku 1712. Vedľa kostola sa nachádza Zvonica Veľkého jubilea 2000 a 790. výročia obce, ktorá bola postavená na mieste zvonice, ktorá sa spomína v roku 1780, avšak jej osud je neznámy.

Zaujímavosťou pre milovníkov histórie je zachovaná hmotná pamiatka po Rimanoch – je to vápencový kameň, zamurovaný do steny kostola. Kameň pochádza z roku 229 nášho letopočtu a bol objavený v roku 1938 na semerovskom cintoríne. Do múru kostola bol vsekaný v roku 1998.

V Semerove pôsobil a je tam aj pochovaný významný publicista Štefan Chovanec ( 1840 – 1878 ).


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR