Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (4)

PaedDr.Helena Rusnáková, 14. júna 2018 7:55

Dnes sa pozrieme spolu do obce Branovo.

Bánovo 14. júna (SkolskyServis.sk) - K malebným obciam Podunajskej nížiny patrí i obec Branovo, ležiaca približne 15 km od okresného mesta Nové Zámky (Nitriansky kraj).

Bánovo Foto: Helena Rusnáková


Branovo je malá obec s bohatou históriou. V minulosti sa pri jej riadení vystriedalo viacero zemepánov . v priebehu 12. stor. tu získali majetky Szemerovci, v 16. stor. Syentmihályovci, Kürthyovci a i., v 17. stor. Izdencziovci, Cseryovci a i., v 18. stor. Bajcziovci, Plathyovci a i.

Počas tureckých nájazdov bola dedina opustená a spustnutá. U mnohých obyvateľov Branova dodnes dominuje kladný vzťah k roľníckemu zamestnaniu – k poľnohospodárstvu. Tento vzťah – pretrvávajúci stáročia – pramení z toho, že Branovčania sa odpradávna zamestnávali roľníctvom, v službách pánov feudálov i neskorších panstiev a veľkostatkov.

Dominantou Branova je rímskokatolícky kostol sv. Anny z roku 1739. O tom, že obyvatelia obce si ctia Cyrilometodskú tradíciu svedčí i súsošia sv.Cytila a Metoda v tesnej blízkosti kostola.

Ani obyvateľov tejto obce neobišli hrôzy dvoch svetových vojen. Na pamiatku padlých obyvateľov obce je v obci postavený pomník.

Raritou pre turistov je i tzv. Gazdovský dvor, ktorú navštevujú jednotlivci i rodiny s deťmi za účelom nákupu potravín, i za účelom prehliadky obyvateľov tohto dvora – domácich zvierat.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR