Vladimír Puchala patrí k najinvenčnejším básnikom svojej generácie

TASR, 26. novembra 2017 8:00

PhDr. Vladimír Puchala má dlhoročnú prax v riadení médií. Je tiež spisovateľom, publicistom, básnikom, jeho knihy získali významné ocenenia.

Na snímke generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala. Foto: Boris LindtnerKrompachy/Bratislava 26. novembra (TASR) - V súčasnosti pôsobí na poste generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). V nedeľu 26. novembra sa dožíva životného jubilea 50 rokov.

Narodil sa 26. novembra 1967 v Krompachoch. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Absolvoval študijný pobyt na University of East Anglia v britskom meste Norwich a mediálny program na University of Tennessee v Spojených štátoch amerických (USA).

Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, venoval sa teórii a praxi verejnoprávnych médií, súčasnej a svetovej literatúre, teórii literatúry a literárnej kritike. Od roku 1998 bol riaditeľom regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach a od roku 2003 programovým riaditeľom a štatutárom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pracoval ako vedúci komunikácie v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s.

V roku 2007 sa stal riaditeľom stratégie a zástupcom generálneho riaditeľa TASR. Pôsobil ako predseda predstavenstva Teraz Media, a. s. Novým generálnym riaditeľom TASR sa stal 5. septembra 2017. Rozhodla o tom Správna rada TASR po verejnom vypočutí kandidátov na tento post.

Vladimír Puchala patril k najprogresívnejším zjavom mladej slovenskej literatúry 90. rokov minulého storočia. Vydal tri knihy poézie (Anjeli na špičke ihly, Voľné ticho, Ihly v kope sena). Už za svoju prvú knihu básní získal Cenu Ivana Kraska za najlepší debut. Stal sa laureátom celého radu literárnych súťaží v poézii, próze i preklade. Jeho poetika, postavená na dravosti, sviežom videní skutočností a obrazovej nasýtenosti, je blízka tvorbe jeho súputníka Jozefa Urbana. Milan Hamada prirovnal jeho tvorbu k tvorbe Miroslava Válka. Pre deti Vladimír Puchala napísal knihu Pár kvapiek príbehov. Básne publikoval v renomovanom americkom literárnom časopise Prairie Schooner. Výber jeho tvorby vyšiel v angličtine v antológii Not Waiting for Miracles, v poľštine v Antológii súčasnej slovenskej literatúry a v Antológii súčasnej slovenskej poézie 5x5.

Je tiež autorom 300-dielneho rozhlasového seriálu Regina, spolu s Mariánom Čekovským detského rozhlasového muzikálu, scenárov televíznych dokumentov, literárnych a umeleckých rozhlasových pásiem, reportáží, esejí a literárnokritických textov. Príležitostne píše piesňové texty. K najznámejším patrí text Hej sokoly k slovenskému filmu Čiara (2017) a texty pre skupinu Kandráčovci.

Téma TASR