I. Hrubaničová: Nové slová pribúdajú vo všetkých oblastiach života

TASR, 18. februára 2018 9:30

V dnešnom prepojenom svete, v ktorom prebiehajú ustavičné výmeny ako hmotných vecí, tak aj myšlienok, je tento proces veľmi výrazný.

Bratislava 18. februára (TASR) – Slová do slovenského jazyka pribúdajú neustále. Podľa Ingrid Hrubaničovej z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave výrazy pribúdajú vo všetkých oblastiach. V dnešnom prepojenom svete, v ktorom prebiehajú ustavičné výmeny ako hmotných vecí, tak aj myšlienok, je tento proces veľmi výrazný.
Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR

"Bežne vidíme, koľko nových druhov komunikačných nástrojov, vzdelávacích a sociálnych procesov, finančných operácií, tovaru, potravín, liekov, liečebných procesov, športov či typov odevu k nám prichádza a s nimi aj ich pomenovania. Najviac cudzích výrazov sa do slovenského jazyka dostáva z angličtiny," povedala pre TASR Hrubaničová. Podľa nej prichádzajú nové výrazy aj z iných jazykov, ide napríklad o orientálne alebo iné európske jazyky.

Preberanie slov z iného jazyka do slovenčiny prebieha viacerými spôsobmi. Do slovníka sa potom zaraďujú frekventované slová cudzieho pôvodu, čím sa potvrdzuje všeobecná známosť ich významu a komunikačná potreba. "Veľmi často sa cudzie slovo prispôsobí slovenčine pravopisom i slovnodruhovým zakončením, aby sa mohlo ohýbať (skloňovať, časovať) a mohli sa od neho utvárať ďalšie odvodené výrazy. Taký je napríklad výraz loby z anglického slova "lobby". Podstatné meno loby je nesklonné, ale utvorili sa od neho ďalšie výrazy s domácim zakončením – lobovať, lobista, lobovanie, lobing, lobistický," priblížila Hrubaničová.

Niektoré cudzie slová sa adaptujú aj v pôvodnej písanej podobe, napríklad slovo copyright. Niektoré zas zmenia pravopis podľa výslovnosti, napríklad strečing, džudo. "Niekedy popri sebe existuje cudzie slovo aj jeho domáca podoba, napr. whistleblower a oznamovateľ nekalej činnosti, pričom možno predpokladať, že domáci výraz preváži v používaní, stane sa napríklad právnym termínom," poznamenala jazykovedkyňa.

Hrubaničová uviedla, že v prvom zväzku výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka, z ktorého zatiaľ vyšli tri zväzky z ôsmich, je vyše 30.000 hesiel, v druhom vyše 25.000 a v treťom takmer 17.000. "Odhadom môže slovník obsahovať okolo 150.000 hesiel, možno viac, ide však len o frekventovanú časť slovnej zásoby," vysvetlila. Výkladový slovník zachytáva napríklad odborné výrazy iba v miere, v akej sú všeobecne známe a používané, nesupluje terminologické slovníky, pričom práve odborná slovná zásoba sa prudko rozvíja. Jazykovedkyňa doplnila, že počet hesiel v slovníku neznamená počet slov v celom jazyku. "Slovník je za jazykovým vývinom vždy trocha pozadu, čo je prirodzené," uzavrela.


Téma TASR