Báseň Kto za pravdu horí zhudobnil Štefan Fajnor, vypočujte si ju

TASR, 26. apríla 2014 10:02

Známy hudobný skladateľ, ktorý zhudobnil aj básne Svetozára Hurbana Vajanského alebo Pavla Országha Hviezdoslava, zomrel pred 105 rokmi.

Štefan Fajnor Foto: www.nulk.cz


Viedeň/Bratislava 25. apríla (TASR) - Hudobný skladateľ a advokát Štefan Fajnor zomrel 26. apríla. V sobotu uplynie od jeho úmrtia 105 rokov.

Na jeho aktivity v oblasti hudby máme pamiatku - hudbu k jednej z najznámejších slovenských hymnických piesní - Kto za pravdu horí na text Karola Kuzmányho. Fajnor sa venoval aj úprave ľudových piesní a skladal klavírne a zborové skladby. Zhudobňoval texty básnikov, napríklad básne Svetozára Hurbana Vajanského alebo Pavla Országha Hviezdoslava.

Štefan Fajnor sa narodil 16. februára 1844 v Brezovej (tak sa v tom čase menovala Brezová pod Bradlom). Študoval v Bratislave a v Budapešti. Prežíval ťažké časy, keď ho otec pre jeho politické názory prestal finančne podporovať. Mladík si zarábal na štúdiá vyučovaním hry na klavíri.



V Senici pôsobil Štefan Fajnor od roku 1869. V jeho advokátskej kancelárii napríklad v rokoch 1874 až 1875 robil koncipienta (čakateľa na advokátske skúšky) básnik z Oravy Pavol Országh. Ten práve počas senického pobytu začal používať pseudonymom Hviezdoslav. Fajnorove advokátske služby využívali ľudia najmä v urbárskych a komasačných záležitostiach. Advokát Štefan Fajnor bol však aj obhajcom viacerých národných buditeľov, ktorí mali v čase maďarizácie problémy s vtedajším režimom.

Štefan Fajnor zomrel vo veku 65 rokov po operácii žalúdka 26. apríla 1909 vo Viedni. Pochovali ho v Senici.

V Bratislave je po ňom pomenovaná časť dunajského nábrežia.

Téma TASR