Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (20)

PaedDr.Helena Rusnáková, 19. júla 2018 13:48

Nitra - matka slovenských miest nám ponúka veľa zaujímavostí...

Nitra 19. júla (SkolskyServis.sk) - Krajské mesto Nitra označujú Slováci za matku slovenských miest.
O Nitre sa píše už v roku 828, kedy salzburský biskup Adalrám (počas vlády kniežaťa Pribinu) vysvätil kresťanský kostol.

Nitra Foto: Helena Rusnáková


Významnou dominantou mesta a cieľom návštevy turistov je Nitriansky hrad. Hradný komplex pozostáva z katedrály, biskupského paláca, fortifikačných hradieb a hospodárskych budov. Potvrdené písomné správy o hradisku pochádzajú z roku 871 a záznamy v Maurovej kronike z polovice 11. storočia už spomínajú baziliku svätého Emeráma, ktorá dodnes tvorí súčasť hradného komplexu z 11. storočia.

S mestom Nitra sú spojené mená významných osobností Veľkomoravskej ríše, ako aj slovanských vierozvestcov. V tesnej blízkosti hradu sa nachádza aj súsošie sv. Cyrila a Metoda od známej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Dejiskom cirkevných slávností býva nitrianska Kalvária. V Nitre sa nachádzajú známe univerzity: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Nitrania dodržujú mnohé zvyky a tradície, v Nitre sa konajú jarmoky, kultúrne festivaly, koncerty. Obľúbenou kultúrnou ustanovizňou je Divadlo Andreja Bagara. V meste je veľa kultúrnych pamiatok. Ponad mesto sa vypína vrch Zobor, ku ktorému sa viaže mnoho povestí a legiend. Zobor je aj turistickým cieľom milovníkov prírody. Nitra ponúka ešte mnoho ďalších zaujímavostí.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR