Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (19)

PaedDr.Helena Rusnáková, 16. júla 2018 14:41

Naša cesta za pamiatkami a zaujímavosťami Nitrianskeho kraja nás doviedla aj do obce Svodín.

Svodín 16. júla (SkolskyServis.sk) - Obec Svodín leží v okrese Nové Zámky. Svodín vznikol zlúčením Maďarského a Nemeckého Seldína ako Seldín, neskôr Svodín , maďarsky Szögyén. V arcibiskupskom liste z roku 1156 sa obec spomína pod názvom Scheuden.

Foto: Helena Rusnáková


Vzácne archeologické nálezy spred 7000 rokov, ktoré sú vystavenú v miestnom múzeu dokazujú, že obec bola obývaná oveľa skôr.

Po tom, ako v roku 1242 dedinu vypálili Tatári, obyvatelia obce na základe národnostného osídlenia rozdelili obec na dve časti : nemeckú a maďarskú. Obec bola zjednotená v prvej polovici 20. storočia.

Atrakciou pre návštevníkov obce je Miestny dom ľudových umení, kde sa počas celého roka koná viacero zaujímavých podujatí, ku ktorým patri aj letný medzinárodný výtvarný tábor, ktorého sa zúčastňujú umelci 8 európskych krajín. Obec spolupracuje s viacerými mestami okolitých krajín( Tata – Maďarsko, Bystřice – Česká republika, Pinczów – Poľsko)

Aj v tejto obci sa nachádza viacero architektonických pozoruhodností. Dominantov obce je kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený v barokovom štýle v rokoch 1792 – 1799. Na cintoríne sa nachádza kaplnka – rodinná hrobka rodiny Manya – Seres z roku 1927.

V obci Svodín, časť Maďarský Svodín, stával románsky kostol sv. Michala z 1. polovice 13. storočia v polohe zvanej "Kis templom". Začiatkom 17. storočia sa kostol stal základom protitureckej pevnosti, ktorej posádku tvorilo 150 pešiakov a sto jazdcov. Premena na pevnosť kostolík výrazne poznačila. Počas bojov druhej svetovej vojny bol kostolík viackrát zasiahnutý a 28. marca 1945 kostolík vyhodili do vzduchu ustupujúce nemecké jednotky. Dnes je na jeho mieste pamiatkovo upravený pôdorys.

V obci sa nachádzajú aj pamätníky na počesť obetí 1.a 2. svetovej vojny.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR