Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

PaedDr.Helena Rusnáková, 18. júla 2018 10:10

Počas našej vlastivednej exkurzie sme sa zastavili aj v obci Komjatice.

Komjatice Foto: Helena Rusnáková


Komjatice 18. júla (SkolskyServis.sk) - Obec Komjatice sa nachádza v severozápadnej časti okresu Nové Zámky. Na východe susedia Komjatice s obcami Černík a Mojzesovo, na juhu s Lipovou – jej časťou Ondrochov, na západe s Rastislavicami, na severe s Veľkým Kýrom (predtým Milanovce) a na severovýchode s Vinodolom. V roku 1256 sa obec spomína ako Kamnati, neskôr Komnyati (1348), Komyati (1371), Komjátice (1808), maďarsky Komját. So starým osídlením a farou patrila obec zemianskej rodine Komjatyovcov z rodu veľkomoravských veľmožov Hunt – Poznanovcov a aj panstvu Jelenec.V 14.storočí Matúšovi Čákovi.

V neskoršom období, v rokoch 1386 – 1750 Forgáovcom, následne Grassalkovičovcom, po roku 1858 mali v obci majetky Motešickovci, neskôr Wodianerovci a a ďalší. V minulosti boli Komjatice mestečkom s jarmočným právom, konali sa tu trhy s koňmi.

S obcou Komjatice sa spájajú mená viacerých významných osobností, ku ktorým nesporne patrí aj slovenský národný buditeľ Andrej Caban, ktorý prišiel do Komjatíc v roku 1837. Andrej Caban bol správcom katolíckej farnosti.

Bol aktívnym spoluzakladateľom Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha, prispieval do časopisu Cyril a Metod, snažil sa o pozdvihnutie kultúry a vzdelávania obce. V réžii Andreja Cabana na Vianoce roku 1843 sa hralo v obci prvé detské divadelné predstavenie hrané v slovenskej reči na vidieku – na území celého Slovenska s názvom Jozef a jeho bratia v Egypte.V minulosti sa Komjatice pýšili nádherným kaštieľom, ktorý sa nezachoval. Najvýznamnejšími pamiatkami obce sú dva rímskokatolícke kostoly – sv. Alžbety z roku 1751 a sv. Petra a Pavla z roku 1615. Ani obyvateľov Komjatíc neobišli útrapy spôsobené dvomi svetovými vojnami. Na miestnom cintoríne sa nachádza pomník na počesť obetí 1.a 2.svetovej vojny. Obyvatelia obce i turisti si radi vychutnávajú chvíle oddychu v Parku pri kaštieli, kde sa nachádza niekoľko vzácnych stromov. Niektoré stromy majú viac ako 200 rokov. Najvzácnejším z nich je platan javorolistý, ktorý v roku 2012 získal ocenenie Strom roka. Park bol rekonštruovaný v rokoch 2008 – 2009.PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR