Filozofické myšlienky sú nadčasové a možno z nich stále čerpať

TASR, 15. novembra 2012 8:10

Filozofia mala v dejinách pre človeka vždy veľký význam, ak ju chápeme v jej pôvodnom poňatí ako lásku k múdrosti

Bratislava/Košice 15. novembra (TASR) - Teda ako túžbu človeka lepšie spoznať seba samého, zmysel svojho života i zákonitosti prírody. V spojitosti so Svetovým dňom filozofie, ktorý pripadá na tretí štvrtok v novembri, to pre TASR uviedla riaditeľka Kultúrnej asociácie Nová Akropolis na Slovensku Kamila Hermannová. V roku 2012 sa tretí novembrový štvrtok spája s dátumom 15. novembra.
V staroveku filozofiu považovali za „kráľovnú všetkých vied“, keďže zastrešovala všetky ostatné oblasti ľudskej činnosti – "je teda užitočná v každom ohľade života, v každom povolaní, v rodine, spoločnosti, vnútornom živote jednotlivca". "Filozofické myšlienky, ktoré nám zanechali veľkí mudrci minulosti, sú nadčasovo platné a je možné z nich čerpať aj v 21. storočí," konštatovala Kamila Hermannová."Rozsah, v ktorom sa preberá filozofia na stredných školách, je pomerne široký. Kvantitatívne by počet hodín mohol byť dostačujúci na to, aby sa študenti zoznámili s významom a hĺbkou filozofie," odpovedala riaditeľka Kultúrnej asociácie Nová Akropolis na otázku TASR o vyučovaní filozofie v školách. "Problém je skôr v spôsobe prezentácie filozofie v učebniciach pre stredné školy, ktorý študentom predstavuje filozofiu ako niečo komplikované, odtrhnuté od reálneho života a tým vlastne neužitočné," dodala. Je len na autoroch učebníc a učiteľoch, či filozofiu odprezentujú v pojmoch "ontológia", "gnozeológia" a podobne, alebo ju predstavia ako cestu hľadania hodnôt, pestovania toho najlepšieho, čo vychádza z ľudského vnútra, ako aj hľadania odpovedí na otázky, týkajúcich sa zmyslu života či ľudskej duše, podčiarkla Kamila Hermannová.
Kultúrna asociácia Nová Akropolis v spojitosti so Svetovým dňom filozofie pripravila v Bratislave a Košiciach prednášky a sprievodné akcie pri príležitosti tohto dňa. "Múdrosť nepozná hranice" je názov prednášky, ktorú v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO pripravila Nová Akropolis. Prednáška je naplánovaná na štvrtok 15. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave a obsahovo je orientovaná na úlohu filozofie v dejinách ľudstva, na veľké osobnosti východnej i západnej múdrosti. Na 23. novembra pri príležitosti Svetového dňa filozofie pripravila Kultúrna asociácia Nová Akropolis v Bratislave prednášku a divadelné predstavenie s názvom Mýtus o Psýché. Príbeh o putovaní ľudskej duše, o rozvíjaní jej vnútorných potenciálov a prekonávaní prekážok na ceste k múdrosti organizátori predstavia v divadelnej forme.V Košiciach 21. novembra zaznie prednáška na tému "Múdrosť nepozná hranice".Nová Akropolis je medzinárodná organizácia s filozofickým, kultúrnym a sociálnym zameraním. Založil ju historik a filozof Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930-1991) v roku 1957 v argentínskom Buenos Aires. V súčasnosti je Nová Akropolis prítomná vo vyše 50 krajinách sveta.
Prvýkrát sa Svetový deň filozofie v rámci UNESCO slávil 21. novembra 2002.
www.akropolis.sk, www.akropolis.orgroi

Téma TASR