Henrieta Hunčíková: Chýbajú skúsenejší uchádzači z radov absolventov

Školský servis, 14. februára 2018 5:53

Ročný Trainee program spoločnosti Kaufland vysokoškolákom zaručuje manažérsku pozíciu, množstvo benefitov, motivujúce finančné ohodnotenie a možnosť ozaj rýchleho kariérneho rastu.

Foto: Kaufland


Bratislava 14. februára (SkolskyServis.sk) - Spoločnosť Kaufland si chce vyškoliť budúcich manažérov. Do svojho nového Trainee programu hľadá hneď niekoľko absolventov vysokých škôl. Pre nich sú Trainee programy naozaj veľmi zaujímavou formou uchytenia sa na trhu práce. Nový, ročný Trainee program spoločnosti Kaufland je pre nich výborný v tom, že im zaručuje manažérsku pozíciu, množstvo benefitov, motivujúce finančné ohodnotenie a možnosť ozaj rýchleho kariérneho rastu.


Henrieta Hunčíková, vedúca oddelenia rozvoja zamestnancov


1.Čo Vás viedlo k tomu vytvoriť tento program a aké sú Vaše očakávania?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situácia na trhu práce je neľahká, častokrát chýbajú skúsenejší uchádzači z radov absolventov. Trend je taký, že dnešní mladí ľudia volia radšej cestu rýchlo zarobených finančných prostriedkov pred budovaním kariéry počas štúdia, kedy sa len malé percento cez rôzne stáže vzdeláva vo svojom odbore. My sme sa rozhodli dať šancu aj absolventom bez pracovných skúseností z oblastí, ktoré vyštudovali. Vybraní uchádzači budú vďaka nášmu programu vyškolení na manažérske pozície v nimi zvolených oblastiach. Veríme, že do chodu spoločnosti a konkrétnych projektov, na ktorých budú pracovať, prinesú aj vlastné a originálne nápady a zároveň dúfame, že aj vďaka tomuto prístupu nás mladí ľudia začnú vnímať nielen ako obchodný reťazec, ale aj ako atraktívneho zamestnávateľa.

2. Kaufland dával šancu mladým absolventom vysokých škôl už predtým prostredníctvom programu s názvom Kaufland Potential Campus. V čom sa líši od vášho nového Trainee programu a aké boli jeho výsledky?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predošlý program Kaufland Potential Campus (KPC), ktorý trval 2 roky, bol taktiež určený absolventom VŠ. Rozdiel oproti súčasnému programu však bol, že uchádzači nemuseli mať jasnú predstavu o tom, v ktorej oblasti by chceli zastávať vedúcu pozíciu. Počas toho, ako u nás pracovali na rôznych projektoch, si postupne, s pomocou svojich nadriadených vyberali oblasť, ktorá bude ich konečným miestom výkonu vedúcej pozície. Práve tieto kritériá najviac odlišujú KPC od nového Trainee programu. Ten je značne cielenejší, intenzívnejší a kratší. Účastníci si už na úplnom začiatku vyberajú konkrétnu oblasť, ktorej by sa chceli venovať.

Absolventi prvého ročníka KPC už rok zastávajú manažérske pozície. S odstupom času sme sa ich spýtali, ako vnímajú svoju účasť v programe.

Jedným z prvých absolventov bol Filip, ktorý hodnotí svoj rok nasledovne: „Po absolvovaní programu som mal celkom dobrú predstavu o tom, ako fungujú jednotlivé oddelenia a tiež o tom, na ktorom z nich si viem predstaviť svoju pracovnú budúcnosť. Po absolvovaní programu sme všetci začali pracovať presne na tých oddeleniach, na ktorých sme aj reálne chceli.“

Ďalším z absolventov bol aj David. „KPC pre mňa predstavoval skvelú príležitosť, ako naštartovať kariéru v úspešnej medzinárodnej firme pod vedením skúsených manažérov. Prácou v kľúčových oblastiach spoločnosti som zistil, ako vplývajú jednotlivé oddelenia na úspech firmy a aj to, kde viem najlepšie rozvinúť svoje schopnosti a potenciál. Neoceniteľnou súčasťou programu bol určite mentor, ktorý mi svojimi radami a skúsenosťami pomáhal profesionálne a osobnostne rásť,“ tvrdí.

3. Čím musia záujemcovia o Trainee program prejsť? Z čoho všetkého sa skladá výberové konanie a na aké veci najviac prihliadate?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na zastávanie manažérskej pozície vyberáme kandidátov, ktorí majú potenciál. Z toho dôvodu je náš výberový proces niekoľko fázový. V prvom kole uchádzači prechádzajú testami, ktoré sú zamerané na ich jazykové znalosti, osobnosť a myslenie. Po ich vyhodnotení s nimi vedieme krátke telefonické interview a poslednou časťou je pohovor za účasti vedúcich pracovníkov vybranej oblasti.

4. Prvé kolo výberu absolventov ste už ukončili. Koľko bolo prihlásených absolventov na jednotlivé oblasti?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do prvého kola výberu sa prihlásilo celkovo 130 uchádzačov, čo vnímame veľmi pozitívne. Najväčší záujem bol o oblasť Prevádzky, kde sa prihlásilo približne 50 absolventov. Ostatní sa uchádzali o oblasti centrálnych služieb, logistiky či nákupu. Celkovo si dovolím tvrdiť, že počty sú takéto pozitívne preto, že náš Trainee program je pre absolventov nielen zaujímavý, ale aj finančne atraktívny.


5. Na aké konkrétne pozície ste zamestnali absolventov z prvého výberového konania? Aké sú (aspoň približné) vyhliadky do budúcnosti v rámci obsadzovania jednotlivých pozícií?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keďže sme program odštartovali len v januári tohto roka, nedá sa ešte presne špecifikovať presnú pozíciu prvých účastníkov programu. Počas tohto prvého roka pôsobia na pozícii Trainee, po ukončení programu plnohodnotne preberú zodpovednosť a budú zastávať pozíciu na prvej manažérskej úrovni. V rámci programu si teda vyberajú oblasť pôsobenia a konkrétnu garantovanú manažérsku pozíciu získajú po jeho ukončení.


6. Kde všade sa môžu absolventi dozvedieť o tomto programe?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletné informácie k nášmu Trainee programu sú zverejnené na našej kariérnej stránke: kaufland.sk/trainee Okrem toho, program inzerujeme aj na stránke profesia.sk. Nezabúdame ani na predstavovanie programu počas rôznych veľtrhov práce, či formou prednášok pre končiacich študentov vysokých škôl na univerzitách.


7. Aké sú etapy Trainee programu? Ako prebieha práca počas celého roka?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednotlivé etapy Trainee programu sa čiastočne líšia podľa toho, o ktorú oblasť má uchádzač záujem – centrálne služby, nákup, prevádzka alebo logistika. V priebehu 12 mesiacov sa účastníci postupne zapracovávajú nielen vo vybranej cieľovej oblasti, ale aj v rámci ďalších oddelení, ktoré sú pre danú oblasť významné z hľadiska spolupráce. Získajú tak komplexný prehľad o procesoch v medzinárodnej spoločnosti, veľa sa naučia od skúsených kolegov a vybudujú si dôležitú sieť kontaktov. Počas celého Trainee programu pracujú na vlastnom projekte, ktorého výsledky po ukončení programu odprezentujú vedeniu danej oblasti.


8. Prečo sa oplatí prihlásiť práve do Trainee programu spoločnosti Kaufland?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V rámci tohto programu čaká na každého účastníka množstvo výhod. Patrí medzi ne nielen rýchly kariérny rast, ale aj blízka spolupráca s top manažérmi spoločnosti, asistencia odborného mentora či garancia manažérskeho pracovného miesta hneď po ukončení programu. Obrovskou výhodou je aj motivujúce mzdové ohodnotenie a benefity. To znamená napríklad služobné vozidlo či jazykové a iné odborné kurzy. Samozrejmosťou je intenzívny rozvoj osobnosti, manažérskych a odborných zručností. Jednoducho, pre mladých absolventov VŠ je to jedinečná príležitosť na odštartovanie ich vysnívanej kariéry vo vybranom odbore.

Súvisiace články:
Spoločnosť Kaufland si chce vyškoliť budúcich manažérov

Téma TASR