Európsky projekt zlepšuje učenie virtuálnou realitou

OTS, 13. septembra 2018 15:18, aktualizované 13. septembra 15:54

Ako ďaleko je z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska do múzea keramiky v Salerne na juhu Talianska?

Žiaci z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty bez toho, aby opustili svoju školu Foto: Atos
Bratislava 13. septembra (OTS) - Len zopár krokov. Bratislavskí žiaci si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty a naučiť sa, ako sa keramika modeluje, tvorí a vypaľuje bez toho, aby opustili svoju školu.
Virtuálne múzeum je však skôr len zaujímavosť - technológia, ktorú na škole testovali vďaka projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), má omnoho praktickejšie využitie napríklad pri výučbe elektrofyziky či zoznamovaní s priestorovou geometriou.
Žiaci z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty bez toho, aby opustili svoju školu Foto: Atos


Inovácie pre prax
Inovácie, ako je virtuálna realita, umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú,“ hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej škole elektrotechnickej v Trnave, druhej slovenskej škole, ktorá digitálny vzdelávací obsah prostredníctvom virtuálnej reality testovala. „Veď moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a ani školstvo nemôže zostať pozadu,“ dodáva vedúci úseku praktického vyučovania informačných technológií.
Interaktivitu trnavským študentom pri výučbe ponúka laboratórium elektrofyziky Foto: Atos

Interaktivitu trnavským študentom pri výučbe ponúka laboratórium elektrofyziky. Žiaci sa ocitnú priamo vo virtuálnej dielni, kde zo súčiastok vytvárajú podľa schémy obvody a dokážu ich skúmať a merať ako v reálnom svete. „Využitie simulácie pri objavovaní, osvojovaní a aplikovaní princípov a postupov, môže významne pomôcť preklenúť priepasť medzi naučenými znalosťami a skutočným porozumením a využitím poznatkov,“ vysvetľuje prínos modernej technológie Barbora Kamrlová, odborníčka spoločnosti Atos IT Solutions and Services (Atos).

Virtuálne laboratóriá
Práve Atos je jedným z členov Konzorcia medzinárodného projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020). „Medzinárodný projekt je zameraný práve na využitie najmodernejších technológií na zlepšenie kvality výučby prírodovedných, technických predmetov a matematiky. Dal nám možnosť vytvoriť prostredie, v ktorom cez virtuálnu realitu môžu deti v rámci sekundárneho vzdelávania pracovať na fyzike, chémii a matematike,“ hovorí B. Kamrlová, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.
Atos pripravil aj virtuálne laboratóriá, v ktorých sa pre študentov priestorová geometria rotačných telies mení z abstraktných rovníc a dvojrozmerných náčrtov na živú vedu. Priestorové geometrické objekty si môžu nielen obzerať zo všetkých strán, ale pri práci s parametrami rovníc priamo pred sebou v okuliaroch na virtuálnu realitu vidia, ako zmeny vplývajú na výsledný tvar. Tento modul sa zatiaľ testuje v Taliansku, no v budúcnosti sa môže uplatniť aj na školách na Slovensku či iných európskych krajinách.

Platforma pre lepšie učenie
Spoločné dielo IT odborníkov a pedagógov zo šiestich európskych krajín je platformou a univerzálnym centrom na tvorbu a využívanie kurzov v rôznych oblastiach. Už dnes je k dispozícii viacero predmetov a množstvo digitálneho vzdelávacieho obsahu.
Atos v ňom zužitkováva aj svoje skúsenosti a expertízu z tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu pre priemyselné podniky. Táto platforma sa totiž ukazuje ako veľmi výhodné riešenie vzdelávania zamestnancov. Umožňuje lacnejším a bezpečnejším spôsobom zaškoľovať zamestnancov napríklad pre montáž či demontáž výrobkov alebo cvičiť na zariadeniach, ktoré sú trebárs pre nepretržitú prevádzku bežne nedostupné.


Téma TASR